Ziarul Lumina

„Vreau să mor pentru cel de acolo!”

“Auschwitz, sfârșitul lunii iulie 1941. La apelul de seară, din blocul 14 lipsea un deținut. Reușise să fugă. Conducătorul lagărului, Eric Fritsch, spumega de furie, amenințând să pună în practică urmările acestui fapt. În locul evadatului trebuia ca 10 bărbați să fie duși drept pedeapsă într-un buncăr și lăsați să moară de foame acolo.

Au fost adunați toți încarcerații. Fritsch a strigat arbitrar numele a 10 deținuți. Bărbații au pășit în față, unii cu fruntea sus, alții tremurând și plângând. Printre ei era și Franz Gajownizek, un tânăr polonez pe care îl aștepta acasă o soție tânără și doi copii mici. Se împletici venind în față și, plin de disperare și teamă, strigă numele soției lui, Helena, și al celor doi fii ai săi.

Orb și surd de mânie, Fritsch s-a făcut că nu vede și nu aude nimic. Adjutantul său, Palisch, care îl slujea pe șeful lagărului trup și suflet, răcni cu glasul ca de gheață al unui călău un nou ordin: „Scoateți-vă încălțările. Pentru a merge la moarte nu aveți nevoie de papuci!” Și pocnetul papucilor de lemn aruncați se amestecă cu geamătul condamnaților la moarte.

Deodată se întâmplă ceva de neînțeles. Din blocul încremenit de teamă și groază de unde veniseră deținuții strigați aleatoriu se desprinse un al 11-lea și se alătură celor 10 bărbați strigați în față. Cu glas hotărât se adresă comandantului lagărului: „Vreau să mor pentru cel de acolo!” „Cum? Vrei în buncăr? Pentru cine?” „Pentru Franz Gajownizek, el are soție și copii. Pe mine nu mă așteaptă nici o familie acasă.” Tăcere îndelungată. Apoi Fritsch spuse: „Dacă vrei așa, fie. Du-te!” Pe lista celor 10, Palisch tăie atent cu o linie un număr și îl înlocui cu altul: 16670, numărul lui Maximilian Kolbe, preot polonez în vârstă de 47 de ani.

Comandantul îl zori. Gajownizek nici măcar nu reuși să-i mulțumească salvatorului său. Se uită doar scurt în ochii acestuia. Și în timp ce, ca în vis, se întoarse în bloc, ceilalți erau mânați în buncărul morții, ultimul din cei 10 fiind Maximilian Kolbe. Îi așteptau umezeala și celulele întunecoase, fără lumină și fără paturi. Nou-veniții intrară acolo, iar în spatele lor se închise poarta grea de fier. „O să vă ofiliți ca lalelele!”, le strigă batjocoritor unul din temniceri. Prin pereții umezi pătrundeau până la ei strigătele de disperare ale condamnaților care se aflau aici pe jumătate morți de foame și de sete.

Încet, se făcu liniște în catacombe. Liniște deplină. Apoi se petrecu ceva neobișnuit. Păzitorilor insensibili la toate chinurile omenești nu le veni să creadă urechilor: candidații la moarte începură să cânte la îndemnul preotului catolic. Din toate celulele răspundeau glasuri slabe. Cei închiși au găsit în neputința lor o mângâiere. Maximilian Kolbe i-a ajutat prin aceasta să suporte moartea oribilă, înceată.

Trecuseră 14 zile. Doar patru supraviețuitori mai erau în buncăr, printre ei și preotul. El singur era mai conștient, când în 14 august 1941, supraveghetorul le-a administrat injecția intracardiacă cu fenol.

De atunci au trecut decenii. Acel polonez Gajownizek a îmbătrânit. Odată a fost întrebat: „Cum trăiești astăzi?” El a răspuns: „Este ca și cum m-am născut din nou. Această dragoste și dăruire, acest curaj al altuia, care a luat locul meu, au ars nestins în inima mea.”

Povestea lui Maximilian Kolbe, canonizat ca sfânt pentru jertfa lui, este una pilduitoare pentru noi astăzi.

Omenirea căzută în păcat a pierdut raiul, câștigând moartea și iadul. Hristos a venit lângă acești oameni pentru a le spune ceva de înțeles: „Sunt gata să merg în locul vostru, al tuturor. Iau asupra Mea judecata și moartea voastră. Eu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, port pedeapsa tuturor, ca voi să fiți liberi. Am primit crucea pe Golgota ca voi să dobândiți viață, viață veșnică.”(Augustin Paunoiu – Ziarul Lumina)

Promoted Post

Articol sponsorizat Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Ziarul Lumina

Pomul de verighete

“Mă uitam pe furiș la cerceii pe care-i purta mama, întrebându-mă cum îi zicea pomului în care crescuseră.

În privința celor purtați de fete, știam că pomul se numește cireș. 

Aveau și băieții voie să poarte cerceii făcuți de pomul acesta. Ceea ce se și întâmpla. Aproape că nu era copil pe care să nu-l vezi umblând cu cercei de cireșe la urechi. Făceau doar o dată pe an asta. Cu toate că lor le-ar fi plăcut să umble tot timpul așa, nu se putea. Din cauza cireșelor care se coceau numai vara.

Cerceii cruzi nu erau buni de purtat!

Cerceii ceilalți, pe care-i purtau femeile, se coceau în toate zilele anului, fără să aflăm unde.

Era mai mare rușinea să vezi un băiat cu astfel de cercei la urechi! D-aia nici nu prea vedeai.

Fetele, chiar dacă nu văzuseră nici ele pomul în care creșteau, îi purtau fără să se rușineze. Asta pentru că se știa c-or să ajungă și ele femei măritate într-o zi, fapt ce se petrecea atunci când își puneau verighetă pe deget. Li se întâmpla și bărbaților, deși ei erau proveniți din băieți!

Exista oare și un pom ce producea verighete?

În mod normal, ar fi trebuit să fie!

Dar copiii aveau să descopere peste foarte mulți ani lucrul acesta.

Mama avea pe deget o verighetă ieftină. Câteodată, când și-o dădea jos, mă uitam prin golul ei la soare. Tot ce știu e că verigheta mamei se făcea în clipele acelea de aur. Și că mie mi se înroșeau ochii. Ca atunci când mă suiam, la începutul verii, în cireș. Sau ca atunci când îmi venea, indiferent de anotimp, să plâng.” (Stefan Mitroi – Ziarul Lumina)

Castele si conace din Romania

Castelul Brâncoveanu, Sâmbata de Sus

Castelul Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus a fost construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, pe locul unui castel construit în 1670, care s-a degradat, motiv pentru care, strănepotul domnitorului, Grigore Brâncoveanu a dărâmat clădirea veche.

Familia Brâncoveanu este una dintre cele mai mari familii de boieri din Țara Românească. Constantin Brâncoveanu, cel care a construit castelul de la Sâmbăta de Sus, a fost domnul Țării Românești din 1688 până la moartea acestuia în 1714. În timpul domniei sale s-a răspândit noul stil de arhitectură, care îmbina renascentismul italian cu stilul neo-bizantin, stil care a fost denumit după numele boierului „stilul brâncovenesc”.

Satul Sâmbăta de Sus era un sat românesc, aflat în depresiunea Făgăraș, care pe de-o parte se afla în posesia Cetății Făgărașului și pe de altă parte în posesia familiilor nobile. În 1645, Preda Brâncoveanu a cumpărat moșia Sâmbăta de Sus. De la acesta, averea trece pe numele nepotului, Constantin Brâncoveanu, voievodul Țării Românești, care în afara satului a ridicat o mănăstire.

Mulțumită Legii din 1921, privind reforma agrară, castelul a trecut în proprietatea Ministeriului Agriculturii, iar în timpul delor două Războaie Mondiale clădirea s-a folosit ca și centru de creație, atelier de lucru. Mai târziu, s-a utilizat ca depozit, iar starea clădirii s-a degradat. Între anii 2006 și 2011, primăria împreună cu o companie privată a renovat castelul.

Go Go Squid 2 Dt.Appledog’s Time, Recap

Go Go Squid 2: Dt.Appledog’s Time episode 4 – Recap

As soon as he heard Ai Qing’s name, Wu Bai, who was receiving the infusion in the hospital, immediately pulled out the needle and rushed towards the hotel. At this time, Ai Qing in the hotel’s KTV room found that she had forgotten her mobile phone and got up to go back to the room to get it. Wu Bai took the elevator to the KTV floor. The elevator door opened and he saw Ai Qing waiting for the elevator. The eyes met, and the two of them couldn’t help being stunned. Finally seeing the person he was thinking of, Wu Bai, who was still calm, couldn’t help but smile, and he came back. Ai Qing couldn’t help but express joy when she saw Wu Bai who hadn’t seen her in three years, she whispered that she hadn’t seen it for a long time. Before Wu Bai had time to say a lot, he saw her walking into the elevator and leaving. He was very reluctant.

Finally he plucked up the courage to chase her. He couldn’t wait for the elevator next to him and ran up the stairs. Ai Qing returned to the room, when her cell phone rang, she picked it up to answer the call from Wu Bai. He wanted to see her, so she walked out of the room and saw Wu Bai not far away. He asked her if she was hungry and wanted to be together. For supper, she smiled and said okay.

Ai Jing in the hotel’s KTV room watched her sister go to get her mobile phone and never came back, so she wanted to find her. The somewhat drunk Shen Zhe told him not to disturb Ai Qing. He knew Ai Qing should be with Wu Bai at this moment. Ai Jing asked if he liked her, and Shen Zhe looked at her with a smile and said nothing.

Wu Bai and Ai Qing came to the food stall. After he ordered the food, Ai Qing asked him where he had been all these years. Wu Bai didn’t know how to answer. Ai Qing knew that he didn’t talk much, so she didn’t ask any more questions, so she asked him if he was here to participate in the opening ceremony of the Chinese Robot Fighting League. Wu Bai nodded and he built a team named K&K. Ai Qing thinks this name is interesting, and asks him if it has any meaning. Wu Bai didn’t dare to say that it was related to her, so she changed the topic and asked if she was also here to attend the opening ceremony. She said that she came as a sponsor staff member and she retired. He asked her why she retired. Ai Qing didn’t want to talk about such a heavy topic, so she picked up a crayfish and ate it and praised it as good. Ai Qing asked him what’s wrong when he saw the medicinal tape on his hand. He said it was okay, and she guessed it when he refused to say it. She talked about some strange diseases indiscriminately. Zhanbian told the truth that he had seasonal gastroenteritis, and it would be fine in a few days. Ai Qing got up and asked the boss for a bowl of porridge. Wu Bai took a sip, feeling sweet in her heart. After a while, Wu Bai felt sick in his stomach and vomited aside. Ai Qing handed him a tissue and asked him to wipe his mouth. Seeing that he could not stand steady, she hurriedly supported him. Seeing that she was so close to him, the pair was gentle as water Eyes full of concern made him very hearted. Ai Qing felt embarrassed to see her crayfish peeling hand dirty his sleeve, so she quickly released her hand and apologized to him, but Wu Bai didn’t care about it.

The 97 and others gathered in the hotel’s KTV private room scattered all around. A little drunk Ai Jing walked to the door but was blocked by the door. Shen Zhe came behind her and asked if she still wanted to know the answer to her question. Ai Jing was drunk. Nodding dimly, Shen Zhe embraced her and kissed her lips gently. When she let go, she fell into his arms while drunk.

Leaving the food stall, Wu Bai and Ai Qing walked into a small shop. She saw a jar on the table with a wish note in it, so she took one separately from him to see what she wanted. Wu Bai opened the wish note and found that the words on it were exactly what he was saying. It was true that he had no intention of seeing all beings. He could only see that she was moved, and when Ai Qing looked at him, he was embarrassed to say that it was Written like this. Ai Qing smiled and said that he invited her to dinner, she asked him to eat sweets, and then walked out of the shop. After returning to the hotel, Wu Bai couldn’t help but feel very sweet when recalling the scene just now. He came back in 97 and asked him how he felt to see the goddess. Wu Bai said it was great to be able to meet her again.

At the opening ceremony of the Chinese Robot Fighting League the next day, Wang Hao’s SP team and Wu Bai’s K&K team officially appeared. Wang Hao and Wu Bai shook hands and greeted each other. Ai Qing and her sister were sitting in the back auditorium. Wang Hao didn’t notice. She, Wu Bai glanced back, his eyes could not help being fixed on Ai Qing’s beautiful and lovely face, his heart was full of joy.

After the opening ceremony, the host introduced the team and invited Wu Bai to take the stage to answer questions. Many of the world’s top clubs, including the SP team, had thrown olive branches to him but were rejected. The host asked him why he gave up these top teams And choose a K&K team that has not yet been established. Wu Bai said that he wanted to build a team of his own, and did not start from scratch completely until he won the world championship. His brief and powerful words won warm applause from the audience. Wu Bai looked at Ai Qing in the audience, and Ai Qing looked at him with a smile. He wanted to tell her that he would win her a world championship and realize their common dream.

There was an interactive session at the opening ceremony, where there was a prize for answering questions. The little boy in front of Ai Qing rushed to answer twice and got the wrong answer. Ai Qing wanted to help him. She asked him to grab the question first, and then she told him the answer. The question that the little boy grabbed this time was about Wang Hao, Ai Qing whispered to him the answer, and Wang Hao said that he got it all right. When the little boy came on stage to receive the award, the host saw Ai Qing sitting behind, and couldn’t help but say her name Apple Dog in surprise.

Istorii ascunse

Țara Hațegului: De la dinozauri pitici la daci, romani și Jules Verne

„Țara Hațegului este considerată a fi un ținut în care legendele, întâmplările fantastice și poveștile extraordinare sunt nenumărate. De la dinozauri pitici la daci și romani la cei aproape 500 de cneji din perioada voievodală a regiunii și până la Jules Verne și misterul din jurul romanului Castelul din Carpați. De la momentul în care romanul Castelul din Carpați este publicat încep și speculațiile. Unele dintre acestea spuneau că Jules Verne ar fi vizitat Transilvania însoțit de o tânără născută în Homorod. Acea călătorie ar fi stat la baza romanului, iar castelul din Carpați ar fi cetatea Colț din satul Suseni, județul Hunedoara. A fost sau nu a fost Jules Verne în Transilvania? Poveste de dragoste sau o simplă amiciție cu Jules Verne, în familia Luizei Teutsch, generații la rând s-a vorbit despre legătura pe tânara ar fi avut-o cu autorul francez. Se pare că cei doi s-au cunoscut la Amiens, oraș în care locuia Jules Verne; oraș în care Luiza ajunge împreună cu primul ei soț. După ce acesta decedează, tânăra rămâne în localitatea franceză încă o perioadă. Însă, când află de moartea părinților săi, Luiza se întoarce acasă. Acela ar fi momentul în care Jules Verne o însoțește în Transilvania. Speculație sau nu, cert este că în 1974 Oficiul Național de Turism Carpați a realizat un film intitulat Cu Jules Verne în Țara Hațegului, iar în 1977 turiștilor străini le sunt prezentate 3 trasee ce includeau obiective surprinse în Romanul Castelul din Carpați.” (TVR Timisoara)

Go Go Squid 2 Dt.Appledog’s Time, Recap

Go Go Squid 2: Dt.Appledog’s Time episode 3 – Recap

Three years later, in the Chinese Robot Fighting Youth Training Camp, Ai Qing introduced the new member, the lovely 11-year-old Luo Hui, who turned out to be the little girl who lived in the same ward with Wu Bai, who had his eyes, and pestered him to tell stories. She didn’t know his name, she told the little members that this big brother was her Iron Man, and it was because of him that she fell in love with robot fighting. He also said that this big brother fell in love with the goddess of his industry, and that goddess was his Frija. Someone asked Curiously who Friega was. Luo Hui said that she was the queen of the Nordic fairy tales and the goddess of the sky and the earth.

Manager Lin asked Aiqing to go to the concert on weekends but was turned down. When Manager Lin heard that she was not available, he angered everyone to work overtime on weekends. After a break at noon, Ai Qing was taken to a store by her sister Ai Jing. She was surprised when she saw that the owner was a friend of the slide. The slide told Ai Qing that he had retired and returned from Germany, but his father was about to say the reason for his retirement but was stopped by the slide. Ai Jing went to the warehouse with her father on the slide. Ai Qing asked him what was wrong when he saw that he was wearing gloves on one hand, and the slide asked what was wrong with her hair. She also joked that she was so long. Ai Qing smiled and brushed her hair behind her head. Now she doesn’t need to spend more than ten hours training like before, and she has time for nosy. I heard that Ai Qing is still single, and the slide smiled and said that the good brothers are quite interesting, they are a single dog. Ai Qing asked about his injured hand again. He said that he drank too much in Germany and fell. The new year of competitive robot fighting competition has begun again. Looking at the huge banners posted on the wall, Ai Qing sighed to the slide that their era has passed. Although she has retired now, she is still a bit unwilling. She remembered that when she applied for Jiayi Company, she offered to the other party that she hoped that the company could continue to sponsor the youth robot selection contest. She wanted to be the independent person in charge of this project, taking full responsibility for the selection, competition and training of the players. Then she found that the street lamp at the door of the house was fixed at some point, and there was still a picture of forget-me-not in full bloom on the wall, with a line written on the side along the dream. You will never be alone. She can’t help feeling when she sees the painting and the words.

When time came back, Wu Bai’s eyes were healed. He has graduated from a top polytechnic university and has become one of the shareholders of K&K Club. On this day, he met 97 at a shooting training center abroad. 97 asked him why he didn’t contact the goddess. Wu Bai said he felt he was not good enough. 97 was surprised to ask how good he still wanted. Wu Bai said that he wanted to exchange the 300-match champion for a chance to start with her.

Manager Lin sent Ai Qing to work at the Guangzhou station of the robot competition.

Her sister Ai Jing also wanted to play, so Ai Qing took her to Guangzhou. Wu Bai and 97 also took the opportunity to come to Guangzhou, and picked them up on Monday and prepared to go back by car. Ai Qing put her luggage on the car at the exit, and she accidentally saw a tall figure in front of her that was familiar, reminding her of Wu Bai. The man quickly got in the car and left, Ai Qing also got in the car and set off. To the hotel, the two cars stopped side by side at the same intersection and then drove in opposite directions.

Arriving at the hotel, Ai Jing, feeling thirsty, came to the self-service teller machine to buy water with coins. After the water came out of the exit, it was taken by a handsome guy behind him and drank it. Ai Jing looked at him and opened her eyes in surprise. After drinking, the guy apologized to her that he was too thirsty, and then he put in coins and bought another bottle for her. Ai Jing ran to the front desk excitedly and told Ai Qing that she saw a handsome guy, and as she was talking, she saw several female fans in surprise surrounding the guy calling his name Shen Zhe.

Ai Jing accidentally spilled a drink on her body, so she took the suitcase to the dressing room next to her to change clothes, while Ai Qing went out to buy food.

At this time, Shen Zhe walked into the locker room to accept the media interview. Ai Jing, who took off her clothes after a simple cloth, couldn’t help feeling nervous when she heard the man’s voice, and the opened suitcase was a bit far away from her. Shen Zhe accidentally found embarrassment. She answered the question while taking out a piece of clothing from the suitcase for her. He hurriedly ended the interview and sent away the reporter. At this time, Ai Jing changed his clothes.  Ai Qing came back to see him and was surprised. Shen Zhe asked them to go to the karaoke hall. Ai Qing was about to decline Ai Jing but readily agreed.

Wu Bai came to the hotel. His gastroenteritis was guilty. His teammates carefully prepared porridge and eggs for him, but then he ran to the toilet and vomited. 97 to send him to the hospital, Wu Bai asked him to find Shen Zhe first. Go to the hospital for a drip.

97 met Shen Zhe at the entrance of the karaoke hall. Shen Zhe asked him to dial Wu Bai’s cell phone. He told Wu Bai that he had prepared a gift for him. Then he and 97 walked into the karaoke hall. He switched the phone to the speaker, and Wu Bai listened on the phone. By 97, Ai Qing was surprised to shout out a name, and then he quickly pulled out the infusion needle and ran outside.

Ziarul Lumina

Salteaua de paie

“E umplută cu paie, iar paiele cu amintirea vieții lor de demult, când fuseseră spice verzi de grâu pe câmp.

Au trecut mulți ani de atunci, dar încă mai păstrează în memorie chiotul unei fete care se pierdea zilnic printre ele. Și pașii unui băiat ce o căuta mereu.

Era bunica mea fata aceea. Iar băiatul, bunicul meu.

Doamne, ce drag mi‑era să dorm în patul din odaia lor! Deoarece acolo se născuse mama! Și acolo îi spusese bunicul bunicii, la câțiva ani după aceea, că el o să plece la război. Și acolo stătuse ea cu urechea lipită de saltea, ca să‑i audă glasul venind prin noapte spre câmpul verde de‑acasă.

Și chiar pe acolo i se întorsese glasul. Și se întorsese, la scurtă vreme, și el. Dar numai după ce ea îi sorbise cu un pai smuls din saltea chipul din negura depărtării. După care s‑a întâmplat să doarmă din nou împreună pe saltea. Și s‑a mai întâmplat, în afară de mama, și nașterea altor copii.

Și‑a venit, într‑o zi, un fel de seceriș! Fata aceea din trecut alerga speriată prin grâu, tot sperând să‑l găsească pe băiat. Însă grâul se mutase în salteaua de dedesubt.

Intram pe furiș în camera bunicilor, rugându‑mă de soarele veșted din saltea să amâne venirea celuilalt seceriș. Dar soarele viu din fereastră părea să se împotrivească.

Așa că iată‑mă, acum, doar pe mine lungit în patul din odaia bunicilor: grâu galben trăgând cu urechea la paiele de grâu din saltea!

E locul unde aș vrea să mor. Aproape că‑mi vine să mor de drag când mă gândesc!” (Stefan Mitroi – Ziarul Lumina)

Recap, The lost tomb: The mystic nine

The lost tomb: The Mystic Nine episode 21 – Recap

Chief Lu and his men are at Chen Pi’s, talking about claws and bullets. Who is better, Chen Pi with his claws and metal bullets à la Er Ye or the military guys with their guns. Chen Pi blasts Chief Lu’s subordinate’s hat off his head  and smiles smugly, but Lu pulls his gun on him. Chief Lu boasts that he can control Chen Pi, who is just a local gangster.

Fo Ye thinks there must be a clue with so many coffins. Fo Ye hotly brushes some dirty away from the lid of the coffin nearest to him and has some weird vision. There a house and some memorial tablets. He doesn’t even flinch – actually, he doesn’t even acknowledge it. They find no clues, but Fo Ye says these coffins „do not belong here”. He thinks the Japanese dug them up somewhere and stored them in this room. There are a lot of cave-ins, which means someone came in here and triggered the traps. Ba Ye thinks it’s scary. He orders his people to dug a way out of the cave. Lt. Zhang demanding a shovel. The Fo Ye’s consult the map and discuss the red crosses, which they now think mean „extra danger”.

Lady Huo hears about Chen Pi’s latest deed and gathers that he is working with Chief Lu too, which she finds troublesome. All of this is her way of getting herself out of trouble. If she had not suggested Si Ye as a possible victim, it would have been her.

In the tomb, they encounter a ghost. But Fo Ye isn’t easily fooled by cheap tricks. Er Ye orders everyone to put down their lamps and then, they hang themselves down from the ceiling. There’s a shadow and the lamps go out. Once they’re all out, the shadow comes back. Fo Ye switches on his torch, shines some light on his friends, then he turns it to the left and there’s a thing hanging from the ceiling next to him. Fo Ye knocks it down and starts beating on it. That thing isn’t a thing but a human being, a man.  Er Ye sees that the man drops some bells and he drops from the ceiling to stop Fo Ye. Er Ye thinks the man can’t hear and he can also not see, cause someone did something horrible to his eyes. He has hair growing down to his ankles. They run after him, but he is much faster than them.

They do find him again, sitting against a well, singing a Hong family song. From the man’s weird behavior, Fo Ye guesses the man has never been outside. Ba Ye suggests Er Ye should sing the Hong-song that seems to important to the old miner and indeed, when Er Ye does, the old man jumps up and leads them further into the mines. He leads them to his sleeping place, another cave that seems to have served as underground barracks for the workers. Now, Fo Ye no longer thinks the man is confused, but just badly traumatized. Luckily, they have Er Ye who can sing the old man’s favorite opera song and tries to talk to the old man. Fo Ye says to settle down for the night and Lt. Zhang starts the electric generator. Fo Ye decides the old miner should get their best provisions. Fo Ye does not know, but he does know that the Japanese did things they did not want anyone to know about. When he wants to go to sleep. Er Ye discovers another Hong-tag.

That night, there is the sounds of bells that wakes everyone up. Fearless Fo Ye says he will go out and investigate, but the blind miner says don’t. They are safe here but not out there. Things from the mine cannot enter here. It seems the old man can hear after all. He guesses that Er Ye is a Hong and asks why he has only come now.

And then, the old man tells his tale: At only 15, he was already working in the mines, alongside  Uncle and his two men. Uncle – who taught him the opera song – helped the boy not to get beaten and convinced the foreman to use explosives cause things are going so slowly. A path to the tomb, says the miner.