Castele si conace din Romania

Castelul de vânatoare Zichy, Gheghie

După naționalizare, castelul a fost golit, iar în 1950 a fost transformat în sanatoriu TBC, care a funcționat până în toamna anului 2006. Pereții exteriori încă păstrează blazonul familiei. În partea dreaptă a castelului se află un bastion frumos ornat. Deasupra intrării spre scara spiralată ce duce în turn se poate citi anul 1904.

În 1904, nepotul Zichy Ödön (1874-1967) al celuilalt frate al grofului, Zichy Ödön, fondatorul Muzeului Culturii Orientale din Viena, a transformat clădirea în castel de vânătoare. În 1907, acesta a luat-o de soție pe Bethlen Gabriella (urmașul cancelarului Bethlen Farkas). În 1918, după Primul Război Mondial, soții au fost nevoiți să vândă castelul. Noul proprietar a devenit boierul muntean interesat de exploatarea petrolului, Gheorghe Mateescu, care a fost îndrăgit foarte repede de localnici. Acesta a construit o școală, a donat teren pentru construirea bisericii, iar cu ocazia sărbătorilor de Crăciun oferea cadouri în jurul bradului comun. Acestei familii se datorează faptul că interiorul castelului a rămas intact. Mobilierul original și sala cavalerilor s-au păstrat până în anul 1947. Unul dintre fii boierului a murit de leucemie, iar celălalt a căzut prizonier și a fost dus în Siberia, murind la scurt timp după întoarcerea sa în țară. Mateescu a murit în anul 1952.

Castelul este înconjurat de un parc frumos. Moștenitorul boierului a fost cea de-a doua soție a acestuia, care și-a lăsat întreaga avere nepotului. Pentru castel se luptă și familia boierului. În anul 2012, procesul de succesiune între nepot și celelalte rude de sânge ale boierului nu erau încă finalizate.

Go go squid, Recap

Go go squid episode 25 – Recap

Yaya went to Mi Shaofei, who had just announced his retirement, and saw that the idol had bought a bunch of unnutritive fast food. Yaya used a joke to hide her distress. Afterwards, Yaya knew that the idol wanted to go to the computer to watch the K&K match in Beijing, so he took Xiaomi to a place. In the restaurant, Mi Shaofei, Yaya and Tong Nian, the three of them enjoyed the food while watching the SP’s first team win the victory from the computer. Mi Shaofei is sincerely happy for SP, even if he is the one who was eliminated because of his strength. Yaya felt even more distressed to see Mi Shaofei like this, and began to try to keep Mi Shaofei in Shanghai and insist on CTF from other channels. Tong Nian looked at Yaya, who was saddened by love, and also used the former Solo team to help persuade Mi Shaofei to stay in Shanghai, like Han Shangyan and Wang Hao after retiring.

 Mi Shaofei began the process of being walked by the intermediary to see the house together with Yaya. During the inspection, Mi Shaofei was deeply attracted by Yaya’s actions and words, and almost kissed Yaya involuntarily. After this made Yaya’s heart beat faster, she thought of her friend Tong Nian again, and was still sad for Han Shangyan. Mi Shaofei, who is cute and loyal, prepares to match Han Shangyan with Tong Nian. First of all, Mi Shaofei asked Yaya to be responsible for stimulating Han Shangyan from Tong Nian’s side.

Therefore, when Yaya returned to the dormitory to collect her clothes, she saw Tong Nian packing up Han Shangyan and prepared to return it to Shang Yan. With an inspiration, Yaya picked the K&K jersey of Han Shangyan to take a photo, and used Tong Nian’s phone to post to Moments, saying that he would throw it away. Sure enough, this made Han Shangyan so angry that he kept taking the elevator and eating sweets to vent his emotions.

Because of the uncontrollable feelings, Han Shangyan went to the place where the game CDs were sold, bought a bunch, and prepared to give it to Tong Nian as a breakup gift. When Han Shangyan returned to the club with a parting ceremony, his cousin Wu Bai laughed at paying back the money.

The second step of Mi Shaofei’s matching plan is to use the joy of housewarming to let Han Shangyan and Tong Nian meet again, and take the opportunity to create solitary time for Mi Shaofei and Yaya. Therefore, on the day of housewarming, Mi Shaofei invited Han Shangyan, Tong Nian, Yaya, Wang Hao, Ou Qiang and others, and said in advance that the match was the main one and the housewarming was a supplement. Therefore, when Han Shangyan went upstairs, Mi Shaofei deliberately asked Tong Nian to go down and help open the door. This allowed Han Shangyan and Tong Nian to have a brief exchange and look at each other, making each other very shy.

Next, something minor happened, that is, Wang Hao’s daughter Xiao Ai asked Tong Nian to consider Wang Hao, and the people present couldn’t help but laugh. Except for Hanshangyan, the expression becomes serious. Tong Nian was too embarrassed to go to the supermarket to buy daily necessities for Xiaomi. At this great opportunity, Xiaomi deliberately made a list, causing Han Shangyan to be dissatisfied with Xiaomi calling the girl. Therefore, Xiaomi naturally asked Han Shangyan to help Tong Nian carry things.

In the process of visiting the supermarket, Korean businessmen couldn’t help choosing a bunch of snacks, and that bunch of snacks were picked by Tong Nian on the first day of the new year. It turned out that Hanshangyan had been memorized carefully. After the two bought everything, they returned to Mi Shaofei’s new home and called Xiaomi and Yaya to move things together. After the move, Han Shangyan gave Tong Nian the parting gift he bought to Tong Nian, and said that K&K club has something to go ahead. Staring at him, Tong Nian accepted the gift and asked Han Shangyan to take care of his body and pay attention to safety on the road. But in fact, Tong Nian’s heart hopes that Han Shangyan will stay and eat with everyone.

When Yaya and Mi Shaofei knew that Shang Yan was leaving, Yaya rushed downstairs and logged on K&K’s new official website with a phone in Shang Yan. Under the power of friendship, Yaya said righteously to the gun god Han Shang, Tong Nian bought a server for your club’s official website and made it after a few nights. Han Shangyan was in the car alone, looking at the official website over and over again with his mobile phone, recalling Tong Nian over and over again with his heart, but because of his promise to Tong’s mother, he dared not let Tong Nian have any love illusions about himself. At Mi Shaofei’s house, Tong Nian left before eating because Zheng Hui’s mother had an operation today.

Istorii ascunse

Țara Făgărașului. Cârța şi Badea Cârţan

Cârţa şi Cârţişoara. Două localităţi din Ţara Făgărăşului aflate la doar 10 kilometri depărtare una de cealaltă; ambele ascund poveşti frumoase şi deopotrivă interesante. La Cârța la începutul secolului al XIII lea ajung 13 călugări cistercieni. Venirea lor pe teritoriul actual al României avea să se dovedească în timp a fi unul benefic. Cistercienii aduc în zonă învățături pe care populația băştinasă nu le cunoștea. Astfel, viaţa cotidiană a locuitorilor din regiune se îmbunătăţeşte considerabil. Pe drumul care merge spre interiorul masivului Făgăraș, la Cârțișoara găsim istorii din alte epoci şi personaje cu povești de viață fantastice. , iar Badea Cârţan este unul . De departe, Pentru mentalul colectiv, Badea Cârțan este cel mai cunoscut țăran român, cel care a mers pe jos până la Roma pentru a descoperi și a înțelege originea poporului român. Cel care într-o perioadă grea pentru românii din Transilvania are curajul de a le aduce în această zonă cărți tipărite în Regatul României.

Morminte si mausolee

Chauchilla Cemetery – Peru

O necropolă străveche, care a fost afectată de tâlhari de mormânt de generații, acest cimitir conține multe mămici cu corp întreg și capete mumificate, împrăștiate printre grămezi de oase și artefacte. Au fost puse în repaus înainte de secolul al IX-lea, iar cea mai mare parte a locului de înmormântare a fost refăcut meticulos încă din 1997, după ce a fost adoptată o lege care o proteja de atacatori. Un loc cu adevărat bântuitor plin de istoria și tradiția unei civilizații demult apuse.

Recap, The lost tomb: The mystic nine

The lost tomb: The Mystic Nine episode 23 – Recap

Chief Lu and Hendry  trying to find out some secrets about Ba Ye. Over generations, Ba Ye’s family built up the fortune and kept their business running, by forcing people who want their fortunes read to buy something. Helps that in general, antiquies dealers and buyers are very superstitious and that Ba Ye’s reputation is something else.

They are still crawling through the weird concrete tunnels, but Ba Ye comes across a huge hall with many holes in which magic red fire burns. At first, he thinks he has „returned”, but then, he realizes this is a room that looks identical to the room he came to before. This means that they are in a dangerous maze. Ba Ye then calculates stuff. It’s 64 holes and he cleverly connects this to the Fu Xi 64 hexagrams. Anyway, he is in his element. He knows there is a way to escape this maze.

Ba Ye’s readings are rumored to be „magical” because of this story turned legend: Someone once desperately wanted to buy Ba Ye’s incense holder: Ba Ye did not want to sell the incense holder. But his servant thought he could make a bit of money on the side and sold the incense holder in secret. Even though it wasn’t his. Ba Ye realized right away and panicked, now the gods are offended. Anyway, ther servant is super scared now and begs Ba Ye to set it right for him. Ba Ye says  servant is going to collect some rent in some outskirt soon. He needs to take a box and put the money he collects at the bottom. However, the money he got from the incense holder, he is to keep in the purse on his person. The servant did as Ba Ye said and promptly encountered robbers, who only took the purse and not the rent money. No idea how he knew this would happen, but apparently, the money paid for an incense holder is a homonym for money paid to bandits.

Chief Lu doesn’t believe Ba Ye has any true powers and doesn’t understand how such a weakling would follow Zhang Qi Shan into the tombs. But Hendry knows about the special bond the two have and we see the „Fo Ye saves Ba Ye from the Japanese”-sequence again.

Back in the tombs, genius fortune teller Ba Ye is working on solving the puzzle, when he suddenly realizes that „someone is here”. Ba Ye gets very scared and puts wards all around himself as he cowers in the middle of the room in fear. Er Ye in the concrete tunnels. He comes across some sharp metal objects, mirros protruding from the walls. He keeps shining his torch at them and it seems they are in some way magical. Because he starts hallucinating.

Er Ye realizes he shouldn’t shine his light into the mirrors. Soon, he comes to one of the 64 holes rooms too. Instead of staying, he wants to leave it the same way he came and promptly gets lost. He walks on and gets to the room again, through a different opening or is it a different room altogether. Time for Er Ye’s metal balls to come out. First, he marks a stone lion with one. Then, he walks through the tunnels again and realizes he’s in a different room when he gets to one again. He also finds some thread that Fo Ye or Ba Ye must have used. He surmises that there could be ten thousands of these rooms here. He shouts into the tunnels there is no answer, but there is an echo. Er Ye seems to have super-hearing grave robber skillz, but they don’t help him to find the exit.

Fo Ye knows he’s lost and he fears for the others. He comes across a wet space there. He gets very agitated and starts to dig. When the hole is big enough, he climbs through. Pretty soon, he comes to the mirror passage. The reflections seem to affect him even more than they affected Er Ye. He has visions of Changsha.

Recap, The lost tomb: The mystic nine

The lost tomb: The Mystic Nine episode 22 – Recap

The old miner continues his story. Uncle Er Ye had decided to die with the Japanese and the miners were digging into the tomb and got to an arched doorway. Ba Ye notes that Uncle Er Ye wanted to stop the Japanese from whatever they were doing. Just being a good person, helping the young. As the miner continues the story of how Uncle Er Ye bombed both the Japanese and the mine shaft, Er Ye looks increasingly distressed. After that, the miner says that Uncle Er Ye escaped, and the rest were abused.  Er Ye is so upset. Apparently, the men were blinded so that they could still alert the Japanese regarding the strange sound. Fo Ye apologizes for beating the old man up previously, and the old miner very sweetly says he’s often unsure where he is, and that he must’ve scared them all. Ba Ye asks how the old man survived. He says that he hid from the Japanese until they left. He didn’t want to be a burden to his parents, so he stayed down there. Fo Ye promises to bring him out. The miner says he remembers how to get to the arched doorway, and Fo Ye asks if it says, „All those who enter, abandon all hope”? The miner says yes. Fo Ye asks him to lead them to the archway, and the miner sadly says he’s waited so long for this day.

Huo Niang, Chen Pi and Chief Lu await Hendry. Hendry is in Chinese dress. Huo Niang is not impressed with his swagger. Hendry fake-apologizes for being late, and notes he can see Fo Ye’s mansion from the window. Huo Niang sneers he must be new to Changsha, and that she’s sick of looking at Fo Ye’s mansion. She gets up to go. Chief Lu stops her, and Hendry notes she is one of the Nine Gates and must know Fo Ye. He wants to know how Fo Ye, who was once an outsider, became the head of the Nine Gates.

She says  that incident of the Big Buddha. Fo Ye was hanging out with some guys in the countryside. The guys said they’d heard he can move mountains and fill land. That’s just rumours, said Fo Ye modestly. Fo Ye offered to move that massive Buddha in the side of the mountain to his house. The next day, the guys showed up to Fo Ye’s and saw the Buddha there.

So, Huo Niang concludes the story as the way Fo Ye became known as Zhang Da Fo Ye. Hendry scoffs at this mysterious transportation technique. He calls Fo Ye „really interesting.”

The miner gives them wigs to wear in the tomb. Apparently wearing long wigs puts off the hair monster. Fo Ye protests that this is just a camouflage and won’t stop them getting infected, but since the Japanese used these wigs to enter the tomb, they put them on anyway. So they are all trying to avoid the hair on the walls, roof, and the ground. They suddenly run through the cave only for the miner to collapse much to Er Ye’s consternation. Fo Ye is so happy that wig is off, but he sees something rustling around Ba Ye’s throat. He goes to Ba Ye and pulls the hair from him. Ba Ye is understandably freaked out. But Fo Ye has no problems holding that hair, which is odd. I would’ve though he’d have thrown it far away. They apparently burn that hair since Er Ye has them open up a lamp and they all check themselves carefully. Then the old miner starts gasping for air. He’s being choked by the hair or hurt by it, and Er Ye’s attempts to remove the hair hurt him too much, so the miner says to stop and Fo Ye tells Er Ye to let the old man go.

Hendry discusses how the regular folk of Changsha wouldn’t realize that Fo Ye had played a trick or created an illusion of a mysterious transportation technique because of the mystique surrounding the Gates, who all deal in creepy things like tombs and coffins as it is.  Huo Niang continues the story saying Fo Ye was no one when he arrived but that this incident, plus his skillz in digging up dangerous tombs plus his military rank made the Nine Gates wary of him. Hendry goes on to say that Fo Ye has the support of the people, and that is why he was able to put the Nine Gates, a powerful lot, on their guard.

Er Ye is depressed. They have to use the map now to get to the ancient tomb. And Ba Ye notices Fo Ye bothered by something on his neck. Fo Ye insists he’s okay, though.

Hendry  pulls out some hair at Huo Niang who freaks out because she had already sent someone to the mines and knew about the hair disease. Hendry thinks Fo Ye and Er Ye will fail because this disease is that bad. Chen Pi thinks for a change. If Fo Ye is injured, then he and others who don’t like Fo Ye will be happy. Then Hendry mentions Ba Ye, whom Chief Lu, despite visiting all Nine Gates earlier, hasn’t met. Hendry offers to take Chief Lu to Ba Ye’s hall, this time twirling his hand, and making Huo Niang laugh.

Lt Zhang asks Fo Ye why they’ve suffered so many attacks. Fo Ye says it’s because the dangers built up over the years. He explains the hair disease is the monster people started to fear. What you said earlier, about the hair monster being the actual hair.  And Ba Ye described it as a bacteria. Ba Ye tries to comfort Er Ye, saying that the miner survived all these years and met Er Ye finally and then was released and so it’s all fate and to take comfort. But Er Ye is not comforted, saying the people he cares for and wants to treasure, all die. The passageway is finally cleared and they enter the chamber with those massive doors. They wonder at the massive doors, but no one knows what era they are from. As before, Ba Ye tries to prevent Fo Ye going in by saying there’s a great evil. The door opens.

Chen Pi threatening Fo Ye’s life again. Hendry tells them all they need a plan to take down Fo Ye. Both Chen Pi and Huo Niang scoff at him to get on with it. He explains they need to stir up the people. Hendry asks for information on Fo Ye’s family men who are with him in the tomb. Huo Niang notes one of them has a loose tongue around pretty women. Fo Ye is easier to usurp if he loses popular support. And he will lose some popular support if people stop thinking he has amazing transportation skillz.

Ba Ye and Lt Zhang are thrilled to be in an actual tomb rather than the mine. But Fo Ye says, this is where the danger begins. According to Er Ye, it is really dangerous because Uncle Er Ye was trapped for 27 hours in the tomb, which, for a top tomb-raiding family like his, is unheard of. No info in the notes because, according to Fo Ye, it was so awful, the descendants were not to know. Anyway, Fo Ye lectures everyone to be careful and onwards they go into this. Fo Ye has Ba Ye reluctantly hand over a ball of metal wire that will be tied to all three Ye’s so that they can explore the different tunnels leading off the rooms. Ba Ye protests, naturally, and then Fo Ye tells him, I know you are capable. But Ba Ye says he still prefers following Fo Ye because that saves him effort. The three head into the tunnels, leaving Lt Zhang holding the metal ball. But something isn’t right, maybe not enough tension, because Lt Zhang calls to each of them in a panic.

Chief Lu and Hendry off to see Ba Ye’s fortune-telling house. Chief Lu is surprised Ba Ye only has one fortune-telling house and an incense hall behind it, but Hendry explains that Ba Ye, out of all the Nine Gates, chose to keep his business small. They’re implying Ba Ye is hiding something, but a boutique business seems very in keeping with Ba Ye’s personality. When they go in, the villains hear someone say Qi Ba Ye’s treasures are worth several cities.

Filme si seriale

MOON LOVERS – 2016

În timpul unei eclipse solare totale, o femeie de 25 de ani din secolul 21, Go Ha-jin ( Lee Ji-eun ), este transportată în timp în dinastia Goryeo . Se trezește în anul 941 în corpul lui Hae Soo, printre numeroșii prinți regali ai familiei Wang conducătoare. Inițial se îndrăgostește de blândul și cu inima caldă Prințului Wang Wook ( Kang Ha-neul ), iar mai târziu de Wang So ( Lee Joon-gi ), temutul al 4-lea prinț care își ascunde fața în spatele unei măști și i se oferă eticheta de „câine lup”. Pe măsură ce povestea se dezvoltă, Hae Soo se găsește prinsa în mod involuntar în rivalitatea dintre frati pentru obtinerea tronului.

Go go squid, Recap

Go go squid episode 24 – Recap

A farewell banquet for the brothers became a banquet between Han Shangyan and Tong Nian. What Tong Nian did to Han Shangyan was both angry and sad, but he couldn’t hate it. When Tong Nian ran out of the hotel crying all the way, Yaya, who had taken care of her idol, was even more worried about the girl Tong Nian, so she immediately talked to her idol and chased after Tong Nian to enlighten her. Han Shangyan walked out of the hotel slowly, and while waiting for his brother Mi Shaofei to feel comfortable, he began to call on behalf of the driver.

In the car next to the Hanshangyan, Tong Nian and Yaya, two girls complaining about the Hanshangyan together, made Tong Nian feel more comfortable and began to worry about the two guys who were drinking too much. Therefore, the two wanted to wait for Shangyan and Xiaomi to come out, and then left. But when Tong Nian saw Han Shangyan, he couldn’t move away. Even if he was so angry that he was crying, and he fell down, Tong Nian still sat down in the back seat after Yaya said, with Han Shangyan on the left and Mi Shaofei on the right.  After getting off the bus, Han Shangyan said seriously that Tong Nian had nothing to do except fall in love. There is too much affection in Han Shangyan that cannot be expressed in this seriousness, but Tong Nian does not know it.

Therefore, after Tong Nian separated from Han Shang Yan, he used loopholes in the dormitory to numb the nerve that missed Han Shang Yan. This led Yaya and other roommates to comfort Tong Nian who was broken in love.

Back to the K&K club, Han Shangyan faced a headache. This matter is more than Mi Shaofei’s retirement and the forced separation from Tong Nian, and it makes people want to spend time on it. That is, not only did the parents of the player kid demo divorce, but the demo mother did not want the demo to continue playing in this club. The reason is that the demo vocational high school graduates, this competition cannot guarantee the future, I hope that the demo will go to the society to accumulate experience, and there will be a good way out in the future. After Shen Zhe, 97 and Su Cheng went to persuade the demo mom to no avail, Han Shangyan waited until he was awake and in a better condition, so he changed into a neat and decent suit and went to see the demo mother of the team member as the club owner. It was dinner time, demo mom waited for a day without seeing the boss, so she couldn’t eat. Hanshangyan rushed to see the situation, so he grandly invited the demo mom to a high-end restaurant to talk about demo work while eating.

At the dinner table, Han Shangyan talked about the dream of the demo in a spirited manner, and the K&K Club is the best platform for realizing the dream of the demo in China. As for the issues considered by the demo mom, there is nothing that a good Party A contract can’t solve. If this doesn’t work, you can remake a copy with better conditions. Sure enough, with the support of the boss of Hanshangyan, the demo mother agreed that the demo would continue to make progress towards the world champion dream.

Work has come to an end, and Han Shangyan is exhausted physically and mentally from emotional matters, and he is exhausted. As a result, Han Shangyan, who was strong in front of Tong Nian, saved the idol’s face and called the husband of Blueberry, which is the husband of Tong Nian’s best friend. In the cafe, Blueberry heard that Tong Nian had been dumped by Han Shangyan early in the morning, and he also knew that Han Shangyan had asked his husband, so he was so angry that he followed. Blueberry wants to see what Hanshangyan is going to make. Blueberry didn’t expect that Han Shangyan, the owner of the Tangtang club, had all his savings at present of two thousand yuan, and this is what Han Shangyan intends to let Blueberry take Tong Nian to eat delicious food, have fun, relax and have a good mood. But when Blueberry took the money to find Tong Nian, the nature of the money changed. Blueberry claimed that this was Han Shangyan that might pretend to be poor and give Tong Nian a breakup fee. When Tong Nian saw the money in the envelope, his face was unhappy. No matter how much money, he can’t ask for Han Shangyan, let alone break up fees.

Thinking about this, Tong Nian got into a taxi and learned from previous experience. She first called and asked 97 this time. She learned that the Hanshangyan team was going to Beijing to compete, and she was waiting at the Shanghai airport at the moment. Ever since, Tong Nian carried the envelope containing two thousand yuan and asked the driver to drive to where Hanshangyan was. At the airport, after Tong Nian found Hanshangyan language, the two talked alone. When talking, Tong Nian’s tears flowed on his face, and Han Shangyan’s tears flowed in his heart. Tong Nian said that although Han Shangyan is not correct about love, Tong Nian appreciates and supports K&K’s attitude towards career. As for the money, Tong Nian must return it to Han Shangyan regardless of his family’s economic conditions or his personal spiritual education. Han Shangyan took the envelope and asked the boys to arrive at the boarding gate early, and arranged a taxi for Tong Nian in 97.

Backstage at the quarter-finals of the China qualifiers in Beijing, Mr. Xiang also mentioned Tong Nian, the girlfriend of Han Shangyan, and wanted to chase Tong Nian recklessly. As a result, even though Shangyan claimed that Tong Nian was no longer his girlfriend, under the sharp eyes of Shang Yan, Mr. Xiang did not dare to move evil thoughts.

Ziarul Lumina

Îngeri păzitori

“Zicea mamaia că așa era atunci. Cerul, adică. Te urcai pe aco­perișul casei și stăteai de vorbă cu oamenii ce trăiau acolo. Era cel mai apropiat sat de satul nostru. Mai apropiat, în orice caz, decât Schitu, care se afla cel mai aproape. Dintre satele de pe pământ, vreau să spun.

Tot aproape era și Purani, dar mai departe decât Schitu. Și Gabru, dar mai departe decât Purani. Și Răzmirești, dar mai departe decât Gabru.

La fel e și acum, în afară de cer, care nu mai e sat și nu mai e nici aproape, e chiar mai departe decât Răzmirești, care e cel mai departe dintre satele aflate aproape.

Ce bine era atunci! zice mamaia. Primeau unii de la alții ce le lipsea, fiindcă le mai lipsea și lor câte ceva. Ălora din cer, grâul și porumbul. Unde să semene acolo sus? Nici nu prea aveau nevoie, deoarece li se făcea rar de tot foame. Însă atunci când li se făcea, era, nu-i așa, musai să vâre și ei ceva în gură. Și ce, dacă nu o coajă de pâine sau măcar nițică mămăligă? De unde însă făină? Și de unde mălai? Cereau de la cei de jos, care le dădeau, dar numai dacă primeau și ei de la cei de sus ce le cereau. Adică ploi, care să cadă la timp, că de ele aveau cea mai mare nevoie. Dacă lipseau ploile, lipsea și pâinea de pe masă. Mai rău e că lipsea și vinul, iar celor de sus li se făcea sete mai des decât li se făcea foame, și nu le trecea setea decât cu vin. De apă nu se atingeau.

Cui nu i-ar conveni să dea apă de ploaie și să primească vin la schimb?

De multe ori, mai zicea mamaia, care zicea că-i zisese bâtă-sa, ce era tot un fel de mamaie, dar una care văzuse cu ochii ei totul, întrucât apucase acele vremuri, de multe ori, ziceam că zicea mamaia, îi vedeai cinstindu-se împreună. Adică pe unii dintre oamenii din cer cu unii dintre oamenii de pe pământ. Veneau mai mult ăia de deasupra jos. Dar se duceau și dintre cei de jos sus. Însă mai rar. Pentru că se putea să le trântească vântul din greșeală scara și nu mai aveau cum să vină înapoi. Cei ce fuseseră, adică în cer, ziceau că era bine. Doar că nu aveau aripi. Ăștia de jos, vreau să spun. Asta îi și deosebea pe cei din cer de cei de pe pământ. Nu le trebuia scară să ajungă jos. Fâl, fâl, de câteva ori, și te trezeai cu câte unul în pragul casei. Veni îngerul păzitor pe la noi, femeie, zicea mamaia că-i zicea bâtu-so bâtă-sii, pune repede de mămăligă, că i-o fi foame.

Musafirul zicea că nu. Se repezea atunci după o oală de vin în beci. Fiindcă îi era, din câte își dădea seama, doar sete. Îngerului, cum ar veni. Dar și lui.

Se omeneau așa până pe la chindie. Cam se clătina îngerul păzitor când pleca. Bine că era cerul aproape. Și că nu avea de ce să se lovească în zbor.

Bâtul, zicea mamaie, se lovea de colțul mesei, pe urmă de brâul sobei, apoi de marginea patului, si mai apoi de marginea nopții, dar cea dinspre dimineață, când își revenea și ieșea în prag să se uite la cer. După ce se uita, spunea: Uitai să-ți zic de ploaie. Dar cred că ai băgat și dumneata de seamă că n-a mai plouat demult!

Celui cu care se cinstise îi spunea, nu bâtei. Nu termina bine de spus că și începea să plouă.

Offf! asta ne mai lipsea, ieșea bâta supărată din tindă. Taman acum când să începem secerișul se porni ploaia!

Bâtul era de vină. Dar ea nu știa asta.

Ca să-și îndrepte greșeala, el se ducea în fundul grădinii, și-i spunea celui din cer cu voce tare: M-am zăpăcit! Fă cumva și-o oprește.

Zicea de ploaie.

Dar nu-l auzea decât bâta. Cel de sus, nu. Poate că nu se trezise încă. Din somn, vreau să spun. Fiindcă îngerii, oricât de mult s-ar întinde la băutură, nu se cherchelesc niciodată. Cum o mai fi acum, nu știu, zicea mamaia. Dar atunci, când cerul era un sat ce se învecina cu satul nostru, așa era! (Fragment din romanul Atunci când era mereu duminică, în curs de apariție la Editura RAO)” (Stefan Mitroi – Ziarul Lumina)