Lunile anului

Noiembrie

“Noapte de noiembrie, orologiu iar bate
Tresar aţipit la fereastra odăii
Ale pinului ramuri pocnesc îngheţate,
De vifor ce urlă la marginea văii.

Din munte coboară pe rază de lună,
Urme de lup adâncite prin nea
În casă tăcere când codrul răsună
Din pragul de iarnă geroasă şi grea.

Pe creste golaşe se plimbă un astru,
În a brazilor trupuri s-ascunde
Al spaţiului cosmic şi veşnic sihastru,
Ce-şi face culcuşul în munte.

A nopţii viforniţă pe trupuri adună
Sărace, de toamnă golite,
Cu palme uscate şi straie de brumă,
Făpturi de noiembrie-albite.

Pe sobă pisica adoarme torcând,
În casă loveşte a vântului grea
Aripă de viscol cu fulgi aruncând,
Nervoasă-n fereastra albită de nea.” (Noapte de noiembrie – Emil Utalea)

Lunile anului

Octombrie

“Octombrie-a venit c-un cântec nou
În simfonia stropilor de ploaie
Ce strălucesc pe ale toamnei straie
Surprinse în al anului tablou.

Se-aude slab, e încă prea timid
Şi stă în umbra vechilor cântări
Ce, încă, lasă urme pe cărări
Şi-n ziduri groase, inima-şi închid.

Am să mi-l iau în suflet, să-i arăt
Un drum nestrăbătut, de-un alb frumos,
Ca o lumină-n braţe de omăt.

Cu noul cânt, cu-aşa un glas duios,
Octombrie, în mod miraculos,
Va deveni al anului desfăt.” (Cântec de octombrie – Daniel Vişan-Dimitriu)

Lunile anului

Septembrie

“Septembrie mi-e plin de călimară,
Cu nopţile ce fluieră-a pustiu,
Cu nostalgii deşarte după vară,
Cu mustul ce dezleagă râs zglobiu
De nepoţel, ce-l gustă prima oară…

Septembrie mi-e dor pân-la povară,
De parfumate-n fân uscat câmpii,
De spaţios ghiozdan de profesoară,
De zuruieli la maxim, de copii,
Privaţi de joacă-ntr-o augustă seară…

Şi tot septembrie mi-e resemnare
Cu-aripile grijite de-un zbor plin,
Cu-a fumului fuioare de-ncercare,
Vestind că brumelor li-i sete de pelin,
Iar, galbenă, gutuia sătulă e de soare…

Septembrie, ţi-alung din piept suspinul
Şi-i umplu adâncimile cu vis şi poezii,
Îmi scutur de pe frunte regretul şi târziul,
Să nu mi-o încolţească granit de nostalgii…
Hai, toamnă, îţi revarsă pe suflet arămiul!” (Septembrie… – Maria Botnaru)

Go go squid, Recap

Go go squid episode 33 – Recap

In the K&K club, Tong Nian rushed to Han Shangyan and kissed him randomly.  Finally waited until Tong Nian died down for a while, and at that time Tong Nian sat on Hanshangyan’s lap, still hooking Hanshangyan’s neck with his arm. Moreover, from time to time, Tong Nian’s head moved from the front of Hanshangyan’s chest to the front of Hanshangyan. He understand that Tong Nian drank a whole bottle of wine. With a long breath, Han Shangyan moved Tong Nian to bed to rest.  When they walked out of the room, the team members saw the old breathless look downstairs, and they couldn’t help but imagine. The boys ridicule the boss, and the boss Han Shangyan will not get angry, which makes the relationship between the boss and the employees more harmonious.

However, because the residence of Zheng Hui’s mother and son ended, the Tong family was preparing to send off a farewell dinner together, but Tong’s mother could not contact Tong Nian for a long time, so she could only contact Tong Nian’s best friend Blueberry. After learning about this, Blueberry made a decisive call to remind Han Shangyan to tell Tong Nian not to answer Tong’s mother’s call.

But it was so hard to die, Han Shangyan just rushed over and threw on the bed, Tong Nian sat up and connected to Tong’s mother’s phone. Tong Nian still said on the phone that he was sleeping in Hanshangyan, and Hanshangyan was lying next to him, but in fact, Hanshangyan was pressed under Tong Nian. When Tong Nian passed out again, and Tong’s mother had not hung up the phone, Han Shangyan answered the phone and said politely that he would bring Tong Nian to Han’s house later. On the other side, Tong’s mother was so angry that she wanted to go to Han Shangyan to settle the account immediately, while Tong’s father said that Tong Nian was already an adult child and wanted to save her face.

It was night after the time flickered, and it was only after Tong Nian woke up that he realized that he had done absurd things and regretted it. At this time, the Han Shang Yan, on the other hand, smiled playfully with Tong Nian, and asked him to wash up quickly and go to the Han family to plead guilty. After Tong Nian was finished, I saw this man who was going to be his husband, wearing a shirt and a suit, and couldn’t help but sigh.

When he arrived at Tong’s house, Hanshangyan asked Tong’s father and Tong’s mother to sit down and talked about the acquaintance and love with Tong Nian. Except for the words that Hanshangyan was bound to be responsible for Tongnian, the others were all Hanshangyan’s flicking Tong’s parents. of. Because Han Shangyan changed Tong Nian’s love and stalking to him at first sight, it was changed to that Han Shangyan fell in love with Tong Nian at first sight and was infatuated by goodbye in Guangzhou. And Tong’s mother still didn’t buy it, and blasted Tong Nian back to the room to think about it. But Tong’s father comforted Han Shangyan and let Han Shangyan comfort Tong Nian. In Tong Nian’s room, Han Shangyan had nowhere to sit. The reason was that Tong Nianjing hurriedly made Han Shangyan avoid Tong’s mother and came in, but the room was not cleaned. Han Shangyan explained what Tong Nian didn’t understand about the white lie just now. Finally, Han Shangyan told Tong Nian, never question Han Shangyan’s love for Tong Nian.

After that night, Han Shangyan called his stepmother in Norway to give Tong Nian an explanation. Upon hearing that his son Han Shangyan had recovered his girlfriend, the stepmother had already begun to fantasize about the grandson. As for meeting Tong Nian’s parents, the stepmother immediately began to prepare air tickets and gifts.

After asking his stepmother, Han Shangyan took a lot of strawberry desserts that he had bought to Tong Nian before and gave it to Mi Shaofei, and told his brother that he was going to get married.  Mi Shaofei began to count down the sorrows of Tong Nian looking for an old man, such as: never had the sunrise together, traveled together, did not even go to the school cafeteria and library, etc. After listening to the Korean business language, it seems that this is how we get married. Tong Nian will definitely blame himself.

Immediately afterwards, Han Shangyan knew that Tong Nian was going to help professors invigilate the exam in the afternoon, so he came to Shanghai Jiaotong University. When Tong Nian just arrived at school and was murdered by his classmates for parking his bicycle. During the proctoring period of Tong Nian, Han Shangyan picked the “school flowers” and prepared to give it to Tong Nian. After the exam was finally completed, Han Shangyan was asked for contact information by the school girl at the door of the classroom. However, Tong Nian, who had a sharp ear, went to subtly resolve the embarrassment.

Lunile anului

August

“Se-nchid potecile cu frunze
Ferigile se-ngalbenesc
Şi-alaiul ploilor marunte
Sfarsit de vara prevestesc

Sarutul toamnei e aproape
Si-mbratisarea ei la fel
Ma cumpara cu fructe coapte
Monezi de timp puse-n paner

În unghi zboara pe cer cocorii
Şi striga pasarile-n crang
Un august isi inchide ochii
Şi toate florile îl plang.” (Monede de timp – Doina Bonescu)

Personalitati feminine din Romania

Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Zoe Dumitrescu Busulenga (n. 20 august 1920[1], Bucuresti – d. 5 mai 2006, Manastirea Varatec, Neamt) a fost o personalitate a culturii române, cu o prolifica activitate de cercetator, critic si istoric literar, eseist, filozof al culturii, pedagog si politician român.

A fost membra a Academiei Române si a unor importante institutii culturale europene. Dupa 1989 a ales sa se retraga tot mai des într-o chilie a manastirii Varatec, calugarindu-se spre sfârsitul vietii sub numele de Maica Benedicta. A fost înmormântata la manastirea Putna. A fost fiica lui Nicolae Dumitrescu, jurist, si a Mariei Apostol, filolog.

Capitale culturale europene

Bruges – Belgia (2002)

In Bruges is a 2008 black comedy crime film written and directed by Martin McDonagh in his feature-length debut. The film stars Colin Farrell and Brendan Gleeson as two Irish hitmen in hiding, with Ralph Fiennes as their enraged boss. The film is set and was filmed in Bruges, Belgium. In Bruges was the opening night film of the 2008 Sundance Film Festival and opened in limited release in the United States on 8 February 2008.

In Bruges este un film de comedie neagră din 2008 scris și regizat de Martin McDonagh în debutul său de lung metraj. Filmul îi are în rolurile principale pe Colin Farrell și Brendan Gleeson în rolul de doi sicari irlandezi ascunși, cu Ralph Fiennes ca șef înfuriat. Filmul este stabilit și a fost filmat la Bruges, Belgia. În Bruges a fost filmul de seară de deschidere al Festivalului de Film Sundance din 2008 și a fost lansat în versiune limitată în Statele Unite pe 8 februarie 2008.

Tolkeinesque Belfort

The Tolkeinesque Belfort building in Bruges stands tall at 83 metres. The building is best admired from afar and will no doubt feature in many photos. The most worthwhile thing to do inside the building is climb the tiring (and slightly claustrophobic) stairway to the top of the tower.

Clădirea Tolkeinesque Belfort din Bruges se înalță la 83 de metri. Clădirea este admirată cel mai bine de departe și, fără îndoială, va apărea în multe fotografii. Cel mai valoros lucru de făcut în interiorul clădirii este urcarea scării obositoare (și ușor claustrofobe) până la vârful turnului.

Historium

This part museum part medieval movie is an interactive museum experience like no other. Situated in a beautiful neogothic building near the city’s market square, the museum’s sole objective is to take visitors back to medieval Bruges via an hour long audio and video tour. The historical accuracy (or lack of it) and the lack of facts make this more of an exciting experience for children and families rather than a learning experience about the city and its medieval history.

Această parte a muzeului, parte a filmului medieval, este o experiență interactivă de muzeu ca nimeni altul. Situat într-o frumoasă clădire neogotică lângă piața orașului, singurul obiectiv al muzeului este de a readuce vizitatorii în Bruges-ul medieval printr-un tur audio și video de o oră. Acuratețea istorică (sau lipsa ei) și lipsa faptelor fac din aceasta mai mult o experiență interesantă pentru copii și familii decât o experiență de învățare despre oraș și istoria sa medievală.

Kasteel Van Loppem

Kasteel Van Loppem or, in English, Castle Loppem is a good opportunity to explore the area just outside of Bruges. The building, which is just on the outskirts of the city, is more of a mansion than a castle. It was built in the 19th Century and was home of the Belgian King for a short period of time after the end of the First World War. During this time it was also a command center for Belgium’s army. The park surrounding the castle are wonderful and home to a maze and ponds.

Kasteel Van Loppem sau, în engleză, Castelul Loppem este o bună oportunitate de a explora zona chiar în afara Bruges. Clădirea, care este chiar la periferia orașului, este mai mult un conac decât un castel. A fost construită în secolul al XIX-lea și a fost casa regelui belgian pentru o scurtă perioadă de timp după sfârșitul primului război mondial. În acest timp a fost, de asemenea, un centru de comandă pentru armata Belgiei. Parcul care înconjoară castelul este minunat și găzduiește un labirint și iazuri.

Hospital

The Museum St Janshospital is a restored 12th century hospital complete with timber roof beams and art masterpieces dating back to the 15th Century. The oak reliquary, in all of its gilded glory, is the most famous piece within the museum and was crafted by Hans Memling. The piece tells the story of St Ursula’s betrothal to a pagan prince. Ursula, along with 11,000 virgins, was murdered on her way to Rome by the King of the Huns.

Muzeul St Janshospital este un spital restaurat din secolul al XII-lea, cu grinzi de acoperiș din lemn și capodopere de artă datând din secolul al XV-lea. Racla de stejar, în toată gloria sa aurită, este cea mai faimoasă piesă din muzeu și a fost realizată de Hans Memling. Piesa spune povestea logodnei Sf. Ursula către un prinț păgân. Ursula, împreună cu 11.000 de fecioare, a fost ucisă în drumul ei spre Roma de către regele hunilor.

Church of Our Lady

The Church of Our Lady or Onze-Lieve-Vrouwekerk dates from the 13th century and is best known ad being the home of Michelangelo’s Madonna and Child statue which attracts visitors from around the globe. The piece was the only one by Michelangelo to leave Italy whilst the artist was still alive. There are several other lesser-known but equally as impressive pieces of art in the church which mainly date from the 15th century. The tombs of Charles the Bold and his daughter are crafted in bronze and stone and are worth seeing also.

Biserica Maicii Domnului sau Onze-Lieve-Vrouwekerk datează din secolul al XIII-lea și este cel mai cunoscut anunț fiind casa statuii Madonna și Pruncul lui Michelangelo, care atrage vizitatori din întreaga lume. Piesa a fost singura de Michelangelo care a părăsit Italia în timp ce artistul era încă în viață. Există mai multe alte lucrări de artă mai puțin cunoscute, dar la fel de impresionante în biserică, care datează în principal din secolul al XV-lea. Mormintele lui Carol cel îndrăzneț și ale fiicei sale sunt lucrate în bronz și piatră și merită văzute și ele.

Bruge’s Other Square

The Burg square, right next to the better know but arguably less impressive Markt square, is worth a visit during your time in the city. The palace in the square was the seat of the Count of Flanders for many years. The square was also the site of a magnificent cathedral but this was tore down in the 18th Century. The Burg is probably the best place in Bruges for lovers of architecture as the collection of buildings dotted around this square are all beautiful in their own way.

Piața Burg, chiar lângă piața Markt mai bine cunoscută, dar probabil mai puțin impresionantă, merită o vizită în timpul petrecut în oraș. Palatul din piață a fost sediul contelui de Flandra timp de mulți ani. Piața a fost, de asemenea, locul unei catedrale magnifice, dar aceasta a fost distrusă în secolul al XVIII-lea. Burg este probabil cel mai bun loc din Bruges pentru iubitorii de arhitectură, întrucât colecția de clădiri punctate în jurul acestei piețe este frumoasă în felul lor.

Heilig-Bloedbasiliek

The Heilig-Bloedbasiliek is a small basilica which was supposedly once home to a phial of Christ’s blood. This is the reason for many thousands of visitors attending the basilica each and every year. The phial is displayed in a decorative tabernacle. The museum has other objects worth seeing including a crown that once belonged to Mary of Burgundy. The building itself dates back to the 12th Century and was once the residence of the Count of Flanders.

Heilig-Bloedbasiliek este o mică bazilică care se presupune că a fost odată acasă la un flacon al sângelui lui Hristos. Acesta este motivul pentru care mii de vizitatori participă în fiecare an la bazilică. Fiola este afișată într-un tabernacol decorativ. Muzeul are alte obiecte demne de văzut, inclusiv o coroană care a aparținut odinioară Mariei de Burgundia. Clădirea în sine datează din secolul al XII-lea și a fost odată reședința contelui de Flandra.

Stadhuis

Bruge’s Stadhuis, town-hall, is a truly stunning building that dates back to the early 15th Century. The turrets and slitted windows on the buildings facade ooze Gothic beauty. There are also a number of statues of former counts and countesses of Flanders. Audio guides lead visitors through the interior starting with the portraits in the hallway before heading upstairs to the Gothic hall. If you thought the building looked good from the outside wait until you see the ceiling and the murals within the Gothic hall.

Stadhuis din Bruge, primăria, este o clădire cu adevărat uimitoare care datează de la începutul secolului al XV-lea. Turelele și ferestrele tăiate de pe fațada clădirilor emană frumusețe gotică. Există, de asemenea, o serie de statui ale foștilor conti și contese din Flandra. Ghidurile audio îi conduc pe vizitatori prin interior începând cu portretele din hol înainte de a se îndrepta la etaj în sala gotică. Dacă credeți că clădirea arată bine din exterior, așteptați până când vedeți tavanul și picturile murale din sala gotică.

Brugse Vrije

This building was once the administerial centre of Bruges when it was in its Liberty of Bruges phase in the 12th Century and is still used as offices to this day. The building itself is stunning to look upon and the carved chimney, from the 15th Century, is arguably its most beautiful asset. Also worth seeing is the mantlepiece ornament, made from oak, depicting Charles V and his two grandfathers.

Această clădire a fost odată centrul administrativ al orașului Bruges când se afla în faza Libertatea din Bruges în secolul al XII-lea și este încă folosită ca birouri până în prezent. Clădirea în sine este uimitoare de privit și coșul sculptat, din secolul al XV-lea, este, fără îndoială, cel mai frumos atu al său. Merită, de asemenea, văzut ornamentul pentru manta, realizat din stejar, care îl înfățișează pe Carol al V-lea și pe cei doi bunicii săi.

Jeruzalemkerk

This church in St Anna is one of the strangest in the city. It was built by the Adornes family in the 15th Century and was based upon the Holy Sepulchre in Jerusalem. The altarpiece of the church is covered in skulls and there is also an effigy of Jesus Christ’s corpse and a tomb containing only the heart of Anselm Adornes which was supposedly bought all the way back from Scotland following Adornes murder. It is safe to say that this church is one of the more macabre in the city of Bruges.

Această biserică din Sfânta Ana este una dintre cele mai ciudate din oraș. A fost construită de familia Adornes în secolul al XV-lea și se baza pe Sfântul Mormânt din Ierusalim. Retaul bisericii este acoperit cu cranii și există, de asemenea, o efigie a cadavrului lui Iisus Hristos și un mormânt care conține doar inima lui Anselm Adornes, care ar fi fost cumpărată până la întoarcere din Scoția după uciderea lui Adornes. Este sigur să spunem că această biserică este una dintre cele mai macabre din orașul Bruges.

Go go squid, Recap

Go go squid episode 32 – Recap

That morning, Han Shangyan received a call from Mi Shaofei and rushed to Buff’s residence. As a result, Buff had just bid farewell to his old friend on the battlefield and went to the station. At this point, Han Shangyan still didn’t give up. He rushed to the station, just shouting Buff’s Chinese name, Bi Dongran. The professional players who played against each other in the past are now talking about business cooperation. The two naturally reached an agreement. And in order to avoid shaking the military spirit in the finals, after signing the contract, Buff stayed at Xiaomi during this period, not in the club.

When Han Shangyan finished talking about Buff with Mi Shaofei, he talked in the club that Tong Nian’s desired anniversary gift was marriage. This shocked Mi Shaofei, and also stunned his 97 chin on the sofa. The funny thing is that as soon as 97 knows it, the whole club knows it.  At this moment, in the dormitory, Tong Nian knew that Han Shangyan planned to marry Tong Nian, and Tong Nian was also willing to marry Han Shangyan, but because he could not get Tong’s mother’s approval, Tong Nian sighed and laughed. sound. This makes Yaya also persuade not to listen to this age-crossing love.

After that, Yaya went to Tong Nian to help Xiao Mi clean up the house and let Buff move in smoothly. During the tidying up period, Han Shangyan only let Tong Nian stay in the shade, showing his most gentle and considerate side in front of his little girlfriend. After cleaning up, Mi Shaofei, Yaya, Han Shangyan, and Tong Nian drank and ate with Buff. Buff drank a bit, and began to feel that Han Shangyan was just one step short of it that year. After entering the World Championships, he won the world championship representing China, but Han Shangyan chose to retire at that time.

After the wine bureau, Tong Nian drove back to the club in a Han Shangyan car. It was extremely thrilling along the way, Han Shangyan willingly put his life in Tong Nian’s hands. Because Tong Nian only got his driver’s license, driving a car with automatic transmission in Hanshangyan was extremely nervous. In the end, he finally reached the club’s parking garage, but Tong Nian confuses the reversing into the garage with the side parking, and he can’t get in. This caused Han Shangyan to laugh so fondly that he had to let Shen Zhe come down and park the car. When Shen Zhe went to call a car for his sister-in-law, Tong Nian thought that both Shen Zhe and the club aunt knew that Han Shangyan was going to marry Tong Nian.

This shows that Hanshangyan is serious, and the current situation is that Hanshangyan believes that as long as you persuade Tong’s father and Tong’s mother, everything will be well and good. Tong Nian began to worry that Han Shangyan had been worrying about the club budget before. This marriage would definitely cost a lot of expenses. Tong Nian did not want to be a burden on Han Shangyan. However, when Tong Nian expressed his concern about the lack of money, Han Shangyan thought that Tong Nian was worried that if he didn’t work at this critical moment, the matter between the two of them would definitely fall through. At the same time, the team members knew that the boss and sister-in-law were planning to get married, so Shen Zhe deliberately said that it was too late to get a taxi and asked the boss to stay with the sister-in-law for the night.

However, because Tong Nian and Han Shangyan had a disagreement over the marriage, the two had a small frictional quarrel. As soon as Hanshangyan went out to breathe, Tong Nian fell on Hanshangyan’s bed and regretted what he said. After Han Shangyan went out, he also felt that he was a man and wanted to give way to a little girl.

When Han Shangyan returned to the room, he found that Tong Nian was asleep. Therefore, Han Shangyan put a pillow under Tong Nian’s head and covered him with a quilt. Han Shangyan sat on the floor with his head on the same pillow as Tong Nian.

After waking up, Han Shangyan went to ask Shen Zhe, and remembered that Wang Hao was to buy food to coax Ai Qing back then. Therefore, Hanshangyan extracted the main points from the quarrel last night, that is, Tong Nian is allergic to mango and likes to eat strawberries. Ever since, Han Shangyan went to buy a bunch of strawberry fruits, strawberry macarons, and strawberry cakes to make Tong Nian no longer angry. As a result, when Han Shangyan went to buy these, Tong Nian sat in the Han Shangyan room hungry and thirsty.

Before Hanshangyan and Tong Nian were sorry, Tongnian threw down Hanshangyan and bit Hanshangyan’s lip to play.