Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XIV / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 14th century

Biserica evanghelică Mănărade

Monumentul istoric şi de arhitectură din centrul localităţii Mănărade are contraforturi şi ziduri de apărare, în stil gotic târziu.Aceasta a fost edificată în secolul al XIV-lea.

The historical and architectural monument in the center of Mănărade locality has buttresses and defensive walls, in late Gothic style. It was built in the 14th century.

Biserica evanghelică fortificată din Vințu de Jos

Edificiul datează din secolul al XIV-lea. Cele patru ferestre gotice din corul bisericii au o valoare artistică deosebită. Turnul bisericii datează din secolul al XIX-lea.

The building dates from the 14th century. The four Gothic windows in the church choir have a special artistic value. The church tower dates from the 19th century.

Biserica evanghelică din Valea Lungă

Lăcașul de cult a fost construit în secolul al XIV-lea, iar câteva zeci de ani după aceea a fost fortificat cu un zid de apărare. Biserica, în stil gotic târziu, a primit în 1729 un tavan casetat cu 118 panouri. Altarul baroc și amvonul datează din anul 1725, iar cristelnița de piatră din Evul Mediu. Biserica deține fragmente de pictură murală. Cripta de sub corul bisericii a fost utilizată ca osuar. Zidurile circulare ale fortificației sunt construite din piatră spartă și măsoară cinci metri înălțime.

The place of worship was built in the 14th century, and a few decades later it was fortified with a defensive wall. The church, in late Gothic style, received in 1729 a coffered ceiling with 118 panels. The baroque altar and the pulpit date from 1725, and the stone baptistery from the Middle Ages. The church has fragments of murals. The crypt under the church choir was used as an ossuary. The circular walls of the fortification are built of broken stone and measure five meters high.

Biserica romano-catolica Sf. Bartolomeu

A fost ridicata si a servit initial ca manastire a calugarilor dominicani. Prima mentiune documentara a dominicanilor la Sebes este din anul 1322. Dominicanii si-au construit manastirea la limita estica a perimetrului localitatii, aceasta fiind ulterior înglobata în incinta fortificata.

It was built and originally served as a monastery for Dominican monks. The first documentary mention of the Dominicans in Sebes is from the year 1322. The Dominicans built their monastery at the eastern limit of the locality perimeter, this being later incorporated in the fortified enclosure.

Biserica Nașterea Maicii Domnului din Gârbovița

Biserică greco-catolică, cu hramul Nașterea Fecioarei Maria. Partea veche a bisericii datează din secolul XIV, cu adăugiri din secolul XVIII. Lăcașul de cult a fost sfințit în anul: 1808. În anul 1910, din 433 de locuitori români, 430 erau greco-catolici.

Greek Catholic Church, dedicated to the Nativity of the Virgin Mary. The old part of the church dates from the 14th century, with additions from the 18th century. The place of worship was consecrated in 1808. In 1910, out of 433 Romanian inhabitants, 430 were Greek Catholics.

Biserica reformată din Bucerdea Grânoasă

Prima construcție a bisericii s-a edificat în perioada domniei regelui Ștefan I al Ungariei, care a dat ordin ca zece sate să construiască o biserică. Această poruncă ar fi fost îndeplinită de satul Bucerdea Grânoasă, satul Crăciunelu de Jos (aici doar în 1426 s-a construit o biserică) și hodaiele din împrejurimile Bucerzii. Această datare nu este însă confirmată cu documente, fiind doar o presupunere. Biserica actuală în 1332 a funcționat ca biserică plebanială. În acest an preotul Mihaly plătea zecime papală: 6 dinari, iar mai târziu 40 de dinari. Conform acestui document scris biserica ar data din secolul al XIV-lea.

The first construction of the church was built during the reign of King Stephen I of Hungary, who ordered ten villages to build a church. This order would have been fulfilled by the village of Bucerdea Grânoasă, the village of Crăciunelu de Jos (here only in 1426 a church was built) and the hodai in the vicinity of Bucerzii. However, this dating is not confirmed with documents, being only an assumption. The current church in 1332 functioned as a plebeian church. This year the priest Mihaly paid a papal tithe: 6 dinars, and later 40 dinars. According to this written document, the church dates from the 14th century.