Capitale culturale europene

Lisabona – Portugalia (1994)

Legend has it that Odysseus founded the city and named it Ulyssipona, and historians date the city’s birth to 1200 BC. Phoenician navigators founded a colony here called Alis Ubo, the Quiet Port. The city was conquered one by one by the Greeks, Carthaginians, Romans, the latter changing its name to Felicitas Julia and thus honoring the great emperor Julius Cesar. The barbarians who came in the 5th century turn the splendid Roman city into ruins. Two centuries later, the Moorish domination was established and lasted for 400 years. During this period, the country experienced a great commercial development, and the city received the name of Lisbon. The year 1255 is decisive in the history of the city. After a 4-month siege, the Dutch, German and English crusaders defeated the Arabs and Alfonso III set up his court here and turned Lisbon into the capital of the empire. The city’s golden age begins in the 15th century. The great geographical discoveries and the annexation of new colonies begin. At the same time, the trade made at sea, especially with spices (a gram of pepper cost as much as a gram of gold at that time) turns Lisbon into one of the richest capitals on earth. Under Manuel I, Vasco da Gama discovered the Indies in 1498, and Pedro Cabral, Brazil in 1500. Over the next ten years, the territories of present-day Malaysia and China became Portuguese provinces. Portugal becomes one of the largest western empires, spread over 5 continents. Portuguese was spoken from Brazil to Goa, from Mozambique to Macao. Magelan (Fernando de Magalhaes), perhaps the most famous Portuguese, is the first European to cross the Pacific. The 16th century Spanish occupation puts an end to the golden age. The city is starting to decline. 1755 is the black year: an unprecedented earthquake followed by a tsunami and a fire, destroying most of the city. In 1822 Brazil declared its independence. Deeply weakened Portugal is the scene of coups, civil wars and political rivalries. In 1908 the king and the crown prince are assassinated, and two years later the republic is proclaimed. In 1933, the dictator Antonio de Oliveira Salazar came to power, who lasted almost four decades. In 1986, Portugal joined the European Union.

Legenda spune ca Ulise a fondat orasul si l-a botezat Ulyssipona, iar istoricii dateaza nasterea orasului cu 1200 de ani inainte de Cristos. Navigatorii fenicieni au intemeiat aici o colonie numita Alis Ubo, Portul linistit. Orasul a fost rand pe rand cucerit de greci, cartaginezi, romani, ultimii schimandu-i numele in Felicitas Julia si onorandu-l astfel pe marele imparat Julius Cesar.  Barbarii veniti in secolul al V-lea transforma splendidul oras roman in ruine. Doua secole mai tarziu, se instaureaza dominatia maura care dureza timp de 400 de ani. In acesta perioada, tara  cunoaste o mare dezvoltare comerciala, iar orasul primeste numele de Lisabona. Anul 1255 este decisiv in istoria orasului. Dupa un asediu de 4 luni, cruciatii olandezi, germani si englezi ii infrang pe arabi si Alfonso al III-lea isi instaleaza aici curtea si transforma Lisabona in capitala imperiului. Perioada de aur a orasului incepe o data cu secolul al XV-lea. Incep marile descoperiri geografice si anexarea de noi colonii. Totodata comertul facut pe mare, in special cu condimente (un gram de piper costa cat un gram de aur in acea vreme) transforma Lisabona intr- una dintre cele mai bogate capitale de pe pamant. Sub domnia lui Manuel I, Vasco da Gama descopera Indiile in 1498, iar Pedru Cabral, Brazilia in 1500. In urmatorii zece ani teritorii din Malaesia si China de astazi se transforma in provincii portugheze. Portugalia devine unul dintre acela mai mari imperii occidentale, intins pe 5 continente.  Se vorbea portugheza din Brazil si pana in Goa, din Mozambic la Macao. Magelan (Fernando de Magalhaes), poate cel mai celebru portughez, este primul european care a traversat Pacificul. Ocupatia spaniola din secolul XVI pune capat secolului de aur. Orasul incepe sa decada. In 1755 este anul negru: un cutremur fara precedent urmat de un tsunami si de un incendiu, distrug cea mai mare parte din oras. In 1822 Brazilia isi declara independenta. Portugalia profund slabita este teatrul unor lovituri de stat, razboaie civile si rivalitati politice. In 1908 sunt asasinati regele si printului mostentor, iar doi ani mai tarziu este proclamata republica. In 1933 se instaureaza la putere dictatorul Antonio de Oliveira Salazar, care rezista aproape patru decenii. In 1986 , Portugalia intra in Uniunea Europeana.

Museu Nacional do Azulejo / National Tile Museum

One of the most significant of Portugal’s national museum’s thanks to the impressive dedication to the humble Azulejo (tile). This traditional tilework is a hallmark of Lisbon and Portugal and is visible across the former Portuguese Empire. At the Museu Nacional do Azulejo (the National Tile Museum), visitors can explore the history of the tilework from its inception in the 15th century till present days along with displays of the materials and methods used for creating tiles. The museum’s collection is one of the most excellent ceramics acquisitions globally. It includes other ceramics, porcelain, and faience (fine tin-glazed pottery). Located in the former Madre de Deus Convent,  the building itself is also a masterpiece of Portuguese baroque splendor with precious paintings, carved giltwood embellishments, and – of course – remarkable sets of tiles.

Unul dintre cele mai semnificative dintre muzeele naționale din Portugalia datorită dedicării impresionante față de umilul Azulejo (țiglă). Această țiglă tradițională este un semn distinctiv al Lisabonei și Portugaliei și este vizibilă în fostul Imperiu Portughez. La Muzeul Național do Azulejo (Muzeul Național al Plăcilor), vizitatorii pot explora istoria plăcilor de la înființarea sa în secolul al XV-lea până în prezent, împreună cu afișarea materialelor și metodelor utilizate pentru crearea plăcilor. Colecția muzeului este una dintre cele mai excelente achiziții de ceramică la nivel global. Include alte ceramice, porțelan și faianță (ceramică fină cu staniu). Situată în fosta mănăstire Madre de Deus, clădirea în sine este, de asemenea, o capodoperă a splendorii baroce portugheze, cu picturi prețioase, ornamente sculptate din lemn aurit și – desigur – seturi remarcabile de țiglă.

The Grand Praça do Comércio

A stroll through this 18th-century plaza is like a stroll through history. It was once where visitors arriving by boat would first encounter the city, so the square is open on the riverside. Opposite the water is the famous yellow façade, with its imposing arch marking the way to the rest of Lisbon. You will encounter an enormous statue of Dom Jose I on a horse in the center of the square, see more carvings of explorers on the Arco da Rua Augusta, and possibly walk across the spot where Dom Carlos I and his son were assassinated, thus marking the end of the monarchy.

O plimbare prin această piață din secolul al XVIII-lea este ca o plimbare prin istorie. Odată, vizitatorii care soseau cu barca întâlneau mai întâi orașul, așa că piața este deschisă pe malul râului. Vizavi de apă se află faimoasa fațadă galbenă, cu arcada sa impunătoare care marchează drumul către restul Lisabonei. Veți întâlni o statuie enormă a domului Ios I pe un cal în centrul pieței, veți vedea mai multe sculpturi ale exploratorilor pe Arco da Rua Augusta și, probabil, veți merge peste locul unde Dom Carlos I și fiul său au fost asasinați, marcând astfel sfârșitul monarhiei.

Museu Do Design E Da Moda

Set in a stunning former bank building, the  Museu do Design e da Moda (MUDE) showcases design and fashion from the 19th century to the present. The main “Francisco Capelo” Collection is formed of furniture, lamp, and utilitarian objects, both unique or serial produced, which reveal the main movements of international design from the 1930s to the end of the 20th century. Through the exhibition, you can witness the fascinating transformation in taste, habits, and mentalities that mirror the West’s various political, social, and cultural contexts throughout the era.

Amplasat într-o fostă clădire bancară uimitoare, Museu do Design e da Moda (MUDE) prezintă designul și moda din secolul al XIX-lea până în prezent. Colecția principală „Francisco Capelo” este formată din mobilier, lampă și obiecte utilitare, ambele unice sau produse în serie, care dezvăluie principalele mișcări ale designului internațional din anii 1930 până la sfârșitul secolului al XX-lea. Prin expoziție, puteți asista la transformarea fascinantă a gustului, obiceiurilor și mentalităților care reflectă diferitele contexte politice, sociale și culturale ale Occidentului de-a lungul epocii.

National Monument Lisbon Cathedral

The oldest church in Lisbon, built-in 1147, the Cathedral has endured many earthquakes over the years. It is an intriguing mix of different architectural styles as a result of modifications, renovations, and restorations over the centuries.  From the gothic vaulted ceiling and Romanesque iron gate and motifs to the glorious neoclassical and Rococo chapel, this Cathedral entranced visitors – and being free also makes it one of the main attractions of the city. The stained glass windows, the construction details, the history – whatever your reason for visiting, you will not be disappointed.

Cea mai veche biserică din Lisabona, construită în 1147, Catedrala a suferit multe cutremure de-a lungul anilor. Este un amestec interesant de diferite stiluri arhitecturale ca urmare a modificărilor, renovărilor și restaurărilor de-a lungul secolelor. De la tavanul boltit gotic, poarta și motivele de fier romanice până la glorioasa capelă neoclasică și rococo, această catedrală a încântat vizitatorii – și fiind gratuită îl face, de asemenea, una dintre principalele atracții ale orașului. Vitraliile, detaliile construcției, istoria – oricare ar fi motivul pentru care vizitați, nu veți fi dezamăgiți.

Embaixada Concept Store

Opposite the Príncipe Real Garden is this uber-stylish 19th-century Arabian Palace palace turned shopping mall hosts a series of national brands and artists focused on Portuguese design, craftsmanship, fashion, gastronomy, and culture. Tradition and contemporary design are wonderfully blended here.

Vizavi de Grădina Reală Príncipe se află acest palat uber-elegant din secolul al XIX-lea, Arabian Palace, transformat în centru comercial, găzduind o serie de mărci și artiști naționali axați pe designul portughez, meșteșugul, moda, gastronomia și cultura. Tradiția și designul contemporan sunt minunate aici.

Castelo de São Jorge

This 11th-century fortress towers above the city, its craggy walls contrasting with the elegant red rooftops of the rest of the city. It was dedicated to St George in the late 14th century by King John I, presumably to impress his English bride. Even if you’re not interested in the fascinating history of these fortifications, you’ll love Castelo de São Jorge for the spectacular views. Nowadays, visitors can wander along the walls and through the hushed courtyards, enjoy the camera obscura in the Tower of Ulysses, see relics in the galleries and explore the Moorish traces at the Archaeological Site. The sense of history is thick in the air here. The hill has seen civilizations come and go, from the Visigoths to the Romans to the Moors.

Această cetate din secolul al XI-lea se înalță deasupra orașului, zidurile sale crăpate contrastând cu acoperișurile roșii elegante din restul orașului. A fost dedicat Sfântului Gheorghe la sfârșitul secolului al XIV-lea de regele Ioan I, probabil pentru a-și impresiona mireasa engleză. Chiar dacă nu vă interesează istoria fascinantă a acestor fortificații, vă va plăcea Castelo de São Jorge pentru priveliștile spectaculoase. În zilele noastre, vizitatorii pot rătăci de-a lungul zidurilor și prin curțile ascunse, se pot bucura de camera obscură din Turnul Ulise, pot vedea relicve în galerii și pot explora urmele maure din situl arheologic. Simțul istoriei este dens în aer aici. Dealul a văzut civilizații venind și plecând, de la vizigoți la romani până la mauri.

The Calouste Gulbenkian Museum

Inside the Gulbenkian Museum, you will find one of the world’s most significant private collections of art incorporating pieces from around the world starting in antiquity and well, including anything and everything since. The private collection of a single man, Calouste Gulbenkian, who made his wealth in oil as the founder of the Iraq Petroleum Company. The impetus for the selection here is “only the best,” explaining the exceptional quality of works on display here.  There are around 6000 items in the museum’s collections, but only about 1000 are on display as part of the permanent exhibition with examples by almost every western European master artist imaginable. Many of the works trace back to the Soviet sale of Hermitage paintings in 1930 and 1931 when Calouste Gulbenkian was one of the first foreign buyers and trading them for oil with the Russians. The museum was purpose-designed as a showcase for the collection rather than repurposing another building, a rather novel idea when it was established in 1957. As a result, the surrounding landscape, the museum building, and artwork on display interact and blur.

În cadrul Muzeului Gulbenkian, veți găsi una dintre cele mai semnificative colecții private de artă din lume care încorporează piese din întreaga lume începând din antichitate și bine, inclusiv orice și tot de atunci. Colecția privată a unui singur om, Calouste Gulbenkian, care și-a făcut bogăția în petrol în calitate de fondator al companiei petroliere irakiene. Impulsul pentru selecție aici este „doar cel mai bun”, explicând calitatea excepțională a lucrărilor expuse aici. Există în jur de 6000 de articole în colecțiile muzeului, dar doar aproximativ 1000 sunt expuse ca parte a expoziției permanente cu exemple de aproape fiecare maestru-artist vest-european imaginabil. Multe dintre lucrări datează de la vânzarea sovietică a picturilor Hermitage în 1930 și 1931, când Calouste Gulbenkian a fost unul dintre primii cumpărători străini și le-a comercializat cu ulei cu rușii. Muzeul a fost conceput special ca o vitrină pentru colecție, mai degrabă decât să refacă o altă clădire, o idee destul de nouă când a fost înființată în 1957. Ca urmare, peisajul din jur, clădirea muzeului și lucrările de artă expuse interacționează și se estompează.

Casa Pau-Brazil

A fantastic concept store with excellent products from Rio de Janeiro and  Brazil. Makeup, clothes, decorations, stationery, furniture, you name it – and the high-design Casa Pau-Brazil is likely to stock in. Found inside the gorgeous 18th-century Castilho Palace, the interior decoration is absolutely exquisite. The staff are more than happy to help you navigate the brands and designers. There is also a small gallery space for contemporary Brazilain artists to showcase.

Un concept fantastic magazin cu produse excelente din Rio de Janeiro și Brazilia. Machiaj, haine, decorațiuni, articole de papetărie, mobilier, așa-i așa – și Casa Pau-Brazilia, cu design ridicat, va fi probabil stocat. Găsit în interiorul superbului Palat Castilho din secolul al XVIII-lea, decorul interior este absolut rafinat. Personalul este mai mult decât fericit să vă ajute să navigați printre branduri și designeri. Există, de asemenea, un spațiu mic de galerie pentru expunerea artiștilor contemporani brazilieni.

Museum of Art, Architecture, And Technology

MAAT  opened in 2016 at the cost of €20 million on a prestigious site next to the River Tagus. Here, the iconic Tejo Power Station, one of Portugal’s most admired examples of industrial architecture from the first half of the 20th century, and a flagrantly cosmopolitan new art hall coexist together and provide exhibition spaces for national and international contemporary artists, architects and thinkers. The two buildings are then integrated by a glorious outdoor park. All initiatives which inspire creative thinking and new ways of acquiring and developing knowledge are welcome here, leading to a very diverse and often unexpected array of installations.

MAAT a fost deschisă în 2016 la un cost de 20 de milioane de euro pe un site prestigios de lângă râul Tajo. Aici, iconica centrală electrică Tejo, unul dintre cele mai admirate exemple de arhitectură industrială din Portugalia din prima jumătate a secolului XX, și o nouă sală de artă în mod cosmopolit și flagrant coexistă împreună și oferă spații de expoziție pentru artiști, arhitecți și gânditori contemporani naționali și internaționali. Cele două clădiri sunt apoi integrate de un parc în aer liber glorios. Toate inițiativele care inspiră gândirea creativă și noile modalități de a dobândi și dezvolta cunoștințe sunt binevenite aici, ducând la o gamă foarte diversă și deseori neașteptată de instalații.

Rua Augusta Arch

Rise above it all inside one of Lisbon’s iconic buildings, open to the public since  2013. It was built to commemorate Lisbon’s reconstruction after the earthquake, fire, and tsunami in 1755, which ravaged the city. The Rua Augusta Arch quite literally leaves Lisbon at your feet. In addition to the 360-degree views, inside the Arch, in the Clock Room, you can learn about the chronicle of this honored Arch, from the time when construction first started to its completion in 1875.

Ridicați-vă deasupra tuturor în interiorul uneia dintre clădirile iconice din Lisabona, deschisă publicului din 2013. A fost construită pentru a comemora reconstrucția Lisabonei după cutremurul, incendiul și tsunamiul din 1755, care a devastat orașul. Arcul Rua Augusta lasă literalmente Lisabona la picioarele tale. În plus față de priveliștile de 360 de grade, în interiorul Arcul, în Sala cu Ceas, puteți afla despre cronica acestui Arh onorat, de la începutul construcției până la finalizarea sa în 1875.

Historic Cinema Sao Jorge

The celebrated Sao Jorge Cinema opened in 1950 on one of the most emblematic streets of Europe as a showcase for British made films company The Rank Organisation. A sumptuous Art Deco style cinema, the Sao Jorge seated 1,820 patrons on its dual orchestra and balcony levels. At the time, it was the biggest cinema on the Iberian peninsula. It was also equipped with Lisbon’s only cinema organ. The Sao Jorge Cinema was expanded in 1982 with the separation of its space into three cinemas (two on the orchestra level and one on the balcony). It fell into disrepair eventually and closed, but thankfully was saved by the City of Lisbon Council who refurbished and reopened it in 2007.

Celebrul cinematograf Sao Jorge s-a deschis în 1950 pe una dintre cele mai emblematice străzi din Europa ca o vitrină pentru compania britanică The Rank Organization. Un somptuos cinematograf în stil Art Deco, Sao Jorge a așezat 1.820 de patroni pe nivelurile sale de orchestră și balcon. La acea vreme, era cel mai mare cinematograf din peninsula Iberică. De asemenea, a fost echipat cu singura orgă cinematografică din Lisabona. Cinematograful Sao Jorge a fost extins în 1982 odată cu separarea spațiului său în trei cinematografe (două la nivel de orchestră și una pe balcon). În cele din urmă a căzut în paragină și s-a închis, dar din fericire a fost salvat de Consiliul orașului Lisabona, care l-a renovat și redeschis în 2007.

Padrão dos Descobrimentos

Portugal is pretty proud of its Age of Discoveries – this impressive monument confirms that. This period of the 15th and 16th centuries put the country on the map as the most powerful seafaring nation at the time and sent naval adventurers like Henry the Navigator, Vasco de Gama, and Ferdinand Magellan out into the big wide world. Shaped like a caravel (a Portuguese ship) at sea, this Monument of the Discoveries features Henry (who only went on one voyage and got his reputation for the many of the expeditions he commissioned in both Lisbon and Lagos) at the prow and 33 other significant figures perched along the decks. It’s a striking structure, and the view from the top is equally as enthralling.

Portugalia este destul de mândră de Epoca Descoperirilor – acest monument impresionant confirmă acest lucru. Această perioadă a secolelor al XV-lea și al XVI-lea a pus țara pe hartă ca cea mai puternică națiune marinară din acea vreme și a trimis aventurieri navali precum Henry Navigatorul, Vasco de Gama și Ferdinand Magellan în lumea largă. În formă de caravelă (o navă portugheză) pe mare, acest Monument al Descoperirilor îl prezintă pe Henry (care a plecat într-o singură călătorie și și-a luat reputația pentru numeroasele expediții pe care le-a comandat atât în Lisabona, cât și în Lagos) la prow și alte 33 figuri semnificative cocoțate de-a lungul punților. Este o structură izbitoare, iar vederea de sus este la fel de captivantă.

Lisbon Oceanarium

Located out in the blue waters of the Tagus Estuary, the huge Lisbon Oceanarium rises like a hulking aircraft carrier. Inside, the structure houses countless exhibits related to marine life, which together pull in over one million visitors each year. You can get up close to colorful fish as well as watch the marauding sharks. You’ll see curious moray eels and meet penguins. There are also interesting collections of sea anemones and corals, not to mention an artificial lagoon.

Situat în apele albastre ale estuarului Tajo, imensul Oceanarium din Lisabona se ridică ca un portavion. În interior, structura găzduiește nenumărate exponate legate de viața marină, care împreună atrag peste un milion de vizitatori în fiecare an. Puteți să vă apropiați de pești colorați, precum și să urmăriți rechinii marodați. Veți vedea anghii curioase și veți întâlni pinguini. Există, de asemenea, colecții interesante de anemoni de mare și corali, ca să nu mai vorbim de o lagună artificială.

National Museum of Ancient Art

The National Museum of Ancient Art is the home of Portugal’s prestigious national art collection. Pieces here range from pious saintly depictions by Nuno Gonçalves to chiaroscuro portraiture by Josefa de Óbidos. Most of the canvasses date from between the 16th and 19th centuries, and came into public ownership following the Liberal Wars that rocked the country in the early modern age. Patrons here can also enjoy countless traveling exhibitions, with past collections reflecting Lisbon in the Renaissance period as well as featuring historical paintings from the Age of Discovery.

Muzeul Național de Artă Antică este casa prestigioasei colecții naționale de artă din Portugalia. Piesele de aici variază de la reprezentări sfinte cu evlavie ale lui Nuno Gonçalves până la portretizarea în clarobscur de Josefa de Óbidos. Majoritatea pânzelor datează între secolele al XVI-lea și al XIX-lea și au intrat în proprietatea publică după războaiele liberale care au zguduit țara la începutul epocii moderne. Patronii de aici se pot bucura, de asemenea, de nenumărate expoziții itinerante, cu colecții trecute care reflectă Lisabona în perioada Renașterii, precum și cu picturi istorice din epoca descoperirii.

Lisboa Story Centre

Unravels the past of Portugal’s capital from its earliest years until the present. There are special sections dedicated to the Age of Exploration and the great seafarers who departed from the city. Not to be missed is also a particularly illuminating piece on the ravaging earthquake of 1755.

Descoperă trecutul capitalei Portugaliei din primii ani până în prezent. Există secțiuni speciale dedicate Epocii Explorării și marilor navigatori care au plecat din oraș. De neratat este, de asemenea, o piesă deosebit de luminantă la cutremurul devastator din 1755.

Palace of the Marquises of Fronteira

Dating all the way back to 1681 and standing at the outer reaches of Lisbon, on its far north-western edge, the grand Palace of the Marquises of Fronteira is one of the more off-the-beaten-track remnants of the city’s former glory. Despite its remote location it is still easy to get to and offers a glimpse of the majestic architecture that came to the fore in the 1600s and 1700s in Portugal. The home was once that of the Marquis of Fronteira, who received his land and wealth after staying loyal to the Portuguese royal name during the Restoration War of the mid-17th century.

Datând până în 1681 și în picioare la marginea exterioară a Lisabonei, pe marginea sa extrem de nord-vestică, marele Palat al Marchizelor din Fronteira este unul dintre cele mai neobișnuite rămășițe ale vechii glorii a orașului . În ciuda locației sale îndepărtate, este încă ușor de accesat și oferă o privire asupra arhitecturii maiestuoase care a venit în prim plan în anii 1600 și 1700 în Portugalia. Casa a fost odată cea a marchizului de Fronteira, care și-a primit pământul și averea după ce a rămas loial numelui regal portughez în timpul războiului de restaurare de la mijlocul secolului al XVII-lea.

Museu do Oriente

You only need to set foot in places like Sri Lanka and Goa to realize how far the reach of Portugal’s great Renaissance Empire stretched. These far-flung eastern corners of the realm are the subject of Lisbon’s Museu do Oriente and the space itself is huge. It is housed in a colossal former fish processing factory, which now enjoys up-to-date exhibition rooms. The focus here is on all things Asian, with stories of Chinese rituals and seafaring across the South China Sea all part of the tour.

Trebuie doar să pui piciorul în locuri precum Sri Lanka și Goa pentru a-ți da seama cât de departe se întindea marele Imperiu Renașterii din Portugalia. Aceste colțuri estice îndepărtate ale tărâmului fac obiectul Museu do Oriente de la Lisabona, iar spațiul în sine este imens. Acesta este găzduit într-o fostă fabrică colosală de prelucrare a peștelui, care acum se bucură de săli de expoziții actualizate. Accentul se pune aici pe toate lucrurile asiatice, cu povești despre ritualuri chinezești și navigare peste Marea Chinei de Sud, toate făcând parte din tur.

Rossio

Officially titled Pedro IV Square, the spot marks the very heart of the Pombaline Lower Town, which spreads out in wide boulevards between the Tagus and Baixa rivers. The site of the plaza itself has been famous since the medieval age, when public beheadings and bullfighting showdowns were held on its cobbles.

Denumită oficial Piața Pedro IV, locul marchează chiar inima orașului inferior Pombaline, care se întinde pe bulevarde largi între râurile Tajo și Baixa. Locația în sine a fost renumită încă din epoca medievală, când decupările publice și confruntările de tauri au avut loc pe pietrele sale.

Alfama District

The compact little Alfama District is Lisbon’s answer to the old town centers of Europe’s other ancient capitals. Like the Forum of Rome, it’s hailed as the oldest part of the city, although this one dates back to the Moors of Africa instead of the kings of Latium.

Micul cartier compact Alfama este răspunsul Lisabonei la centrele vechi ale celorlalte capitale antice ale Europei. La fel ca Forumul Romei, este considerat cea mai veche parte a orașului, deși acesta datează de la maurii Africii în locul regilor din Latium.

Aqueduto das Águas Livres

Another of the great visual landmarks of Lisbon is the Aqueduto das Águas Livres. This eye-popping stretch of stone arches and Italianesque architecture was first created in the middle of the 18th century. It was conceived to relieve Lisbon’s perpetual summertime water shortages, and was built to fit in seamlessly with the Gothic revivalism of the city proper.

Un alt mare reper vizual al Lisabonei este Aqueduto das Águas Livres. Această porțiune de arcade de piatră și arhitectură italiană a fost creată pentru prima dată la mijlocul secolului al XVIII-lea. A fost conceput pentru a ameliora perpetua lipsă de apă de vară din Lisabona și a fost construit pentru a se potrivi perfect cu revivalismul gotic al orașului propriu-zis.

St George’s Castle

St George’s Castle is unquestionably the most visible landmark of Lisbon’s historic center. Standing tall and firm above the streets of the old Alfama District, the great citadel was first built more than 2,000 years ago by the Romans. Since then, it has been developed by subsequent rulers of the city, from the Berbers to the Reconquista knights. Today it has mighty palisades and crenulated towers to admire, along with an encircling dry moat and other anti-siege features. Pass beneath the large gate here and notice the Portuguese royal seal, marking the country’s monarchic strength.

Castelul Sf. Gheorghe este, fără îndoială, cel mai vizibil reper al centrului istoric al Lisabonei. Stând înaltă și fermă deasupra străzilor din vechiul cartier Alfama, marea cetate a fost construită pentru prima dată acum mai bine de 2.000 de ani de către romani. De atunci, a fost dezvoltat de conducătorii ulteriori ai orașului, de la berberi până la cavalerii Reconquista. Astăzi are palisade puternice și turnuri crenulate de admirat, împreună cu un șanț uscat înconjurător și alte caracteristici anti-asediu. Treceți sub poarta mare aici și observați sigiliul regal portughez, marcând puterea monarhică a țării.

Torre de Belém

Soaring high above the seafront of the Lisbon quays, this great tower displays a veritable fusion of architectural styles from the Mudejar to the Moorish, the Gothic to the Romanesque. It has stood watch over the mouth of the Tagus River since its construction under the patronage of Saint John back in the 16th century. Since then, it has risen to become perhaps the most iconic feature of the city, famed as the last sight adventurers like the prodigal Vasco da Gama would have seen as they drifted out into the vast Atlantic Ocean.

Avântând deasupra falezei cheiurilor Lisabonei, acest mare turn afișează o veritabilă fuziune de stiluri arhitecturale de la mudéjar la maur, de la gotic la romanic. A vegheat la gura râului Tajo de la construirea sa sub patronajul Sfântului Ioan în secolul al XVI-lea. De atunci, a ajuns să devină probabil cea mai iconică trăsătură a orașului, renumit ca ultimii aventurieri, precum prodigul Vasco da Gama, ar fi văzut în timp ce se îndreptau spre vastul Ocean Atlantic.

Monastery of Jerónimos

Just a glance at the ornate spires and grand carvings of the great Monastery of Jerónimos should be enough to deduce the raison d’être for this massive landmark which is nestled close to the banks of the Tagus River. It was built to mark Portugal’s most glorious age which was called ‘The Age of Exploration’. The fusion of architectural designs, known as the Manueline style, stands as testimony to the cultures encountered by Lisbon’s explorers, while the money used to build the structure came from Portugal’s international trade in cloves, cumin and exotic spices.

Doar o privire la turnurile ornamentate și sculpturile mărețe ale mănăstirii Jerónimos ar trebui să fie suficientă pentru a deduce rațiunea de a fi pentru acest reper masiv care este amplasat aproape de malurile râului Tajo. A fost construită pentru a marca cea mai glorioasă epocă a Portugaliei, numită „Epoca explorării”. Fuziunea desenelor arhitecturale, cunoscută sub numele de stil manuelin, reprezintă o mărturie a culturilor întâlnite de exploratorii de la Lisabona, în timp ce banii folosiți pentru construirea structurii provin din comerțul internațional al Portugaliei cu cuișoare, chimen și condimente exotice.

Berardo Collection Museum

Bringing up the more modern side of Lisbon’s already formidable array of world class museums and exhibition spaces is the acclaimed Berardo Collection Museum. This massive institution now pulls in excess of 2.5 million visitors each year. They come to wonder at the smorgasbord of eclectic artworks, which range from abstract expressionism to digital art installations or neo-realism an photography. Curators are dedicated to maintaining the cutting-edge aspect of the collections, which means there are also regular touring collections so you can expect the likes of French avant-garde pieces and European cubism to be on display.

Aducerea laturii mai moderne a deja formidabilei game din Lisabona de muzee și spații expoziționale de talie mondială este renumitul Muzeul Colecției Berardo. Această instituție masivă atrage acum peste 2,5 milioane de vizitatori în fiecare an. Aceștia se miră de smorgasbordul operelor de artă eclectice, care variază de la expresionismul abstract la instalațiile de artă digitală sau neorealismul și fotografia. Curatorii sunt dedicați menținerii aspectului de ultimă oră al colecțiilor, ceea ce înseamnă că există, de asemenea, colecții de turnee regulate, astfel încât să vă puteți aștepta ca piesele de avangardă franceză și cubismul european să fie expuse.

Basílica da Estrela

It’s worth lingering below the whitewashed facades of this iconic church and convent for some time as many visitors consider it to be one of the most beautiful in Lisbon. Late Baroque design dominates the exterior, with a duo of carved spires piercing the skies overhead. The interior, meanwhile, reveals a kaleidoscope of colored stone inlays and even the tomb of Queen Mary I of Portugal.

Merită să mai zăboviți sub fațadele văruite ale acestei biserici și mănăstiri iconice pentru o vreme, deoarece mulți vizitatori consideră că este una dintre cele mai frumoase din Lisabona. Designul baroc târziu domină exteriorul, cu un duo de spirale sculptate străpungând cerul deasupra capului. Între timp, interiorul dezvăluie un caleidoscop de incrustări de piatră colorată și chiar mormântul reginei Maria I a Portugaliei.