Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XIII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 13th century

Bazilica romanică – „Bergkirche”

Construită din piatră în secolul al 13-lea în stil Romanic cu turn svelt in vest, a trecut printr-o transformare gotică în secolul al 15-lea (demolarea navelor laterale și reconstrucția absidei, ferestre în stil gotic). În 1870 a ars, de atunci se păstrează în stare de ruină bine conservată.

Built of stone in the 13th century in Romanesque style with a slender tower to the west, it underwent a Gothic transformation in the 15th century (demolition of side naves and reconstruction of the apse, Gothic style windows). It burned down in 1870, and has been in a well-preserved ruin ever since.

Biserica reformată din Lopadea Nouă

Nava a fost construită în secolul al XIII-lea, în stil romanic. Pe peretele interior al navei, într-un cerc roșu, există două cruci roșii, probabil reminiscențe din perioada catolică.

The ship was built in the 13th century, in Romanesque style. On the inner wall of the nave, in a red circle, there are two red crosses, probably reminiscent of the Catholic period.

Mănăstirea Râmeț

Mănăstirea Râmeț este unul dintre cele mai vechi așezăminte călugărești din Transilvania. Ridicată în Munții Trascăului, pe lîngă râul Geoagiului (dacica Germisara) într-un loc numit de mocani „Valea Mănăstirii”, bisericuța cu hramul Izvorul Tămăduirii poartă ascunse în zidurile-i firave nu puține taine. Se cunoaște cu precizie că al treilea strat de fresce de pe zidurile interioare a fost pictat de Mihu de la Crișul Alb în 1377. Acest element face din lăcaș unul dintre puținele biserici românești de piatră databile, poate, în secolul XIII.

Râmeț Monastery is one of the oldest monastic settlements in Transylvania. Raised in the Trascăului Mountains, next to the river Geoagiului (Dacian Germisara) in a place called by the Mocani “Valea Mănăstirii”, the small church dedicated to Izvorul Tămăduirii is hidden in its fragile walls. It is known with precision that the third layer of frescoes on the interior walls was painted by Mihu from Crișul Alb in 1377. This element makes the place one of the few Romanian stone churches dating, perhaps, in the 13th century.

Biserica evanghelică din Sebeș

Bazilică romanică, începutul secolului al XIII-lea, cu trei nave, cor pătrat cu absidă semicirculară. În 2/4 sec. 13 extinsă cu două travee spre vest. Tot atunci a început construcția a două turnuri pe vest și a celor două capele care încadrau corul. Pe la 1255 biserica a fost transformată în stil gotic timpuriu – nava mediană a primit bolți în cruce, absida a devenit poligonală.

Romanesque basilica, early 13th century, with three naves, square choir with semicircular apse. In 2/4 sec. 13 extended with two bays to the west. At the same time, the construction of two towers on the west and the two chapels that framed the choir began. Around 1255 the church was transformed into early Gothic style – the median nave received cross vaults, the apse became polygonal.

Biserica medievală din Sântimbru

Biserica reformată din Sântimbru este un monument istoric medieval aflat pe teritoriul satului Sântimbru; comuna Sântimbru și aparține de parohia reformată din Alba Iulia. În 1934 Zoltán Jékely după o slujbă petrecută în biserică a scris poezia intitulată A marosszentimrei templomban (În biserica din Sântimbru) care a devenit simbolul comunităților locale aflate în cale de dispariție.

The Reformed Church of Sântimbru is a medieval historical monument located on the territory of Sântimbru village; Sântimbru commune and belongs to the reformed parish of Alba Iulia. In 1934, after a service in the church, Zoltán Jékely wrote a poem entitled A marosszentimrei templomban (In the church of Sântimbru) which became a symbol of endangered local communities.

Biserica unitariană din Sânmiclăuș

Din construcția anterioară, ce data din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, s-a mai păstrat doar absida. Restul este rezulattul amenajărilor din secolul XVII, când a fost adăugat turnul, și din secolul XVIII, când vechile bolți au fost înlocuite cu cele actuale, cu decorație în stuc.

From the previous construction, which dates from the second half of the 13th century, only the apse has been preserved. The rest is the result of the arrangements from the 17th century, when the tower was added, and from the 18th century, when the old vaults were replaced with the current ones, with stucco decoration.

„Biserica din Deal” de la Gârbova

Se mai păstrează și astăzi ruinele basilicii romanice, care până la începutul secolului al XIX-lea a servit ca biserică. Construită în stil romanic târziu, în cea de-a doua parte a secolului al XIII-lea, basilica avea trei nave, absidă semiovală și un turn încastrat în latura de vest a navei centrale.

The ruins of the Romanesque basilica, which until the beginning of the 19th century served as a church, are still preserved today. Built in late Romanesque style in the second half of the 13th century, the basilica had three naves, a semi-oval apse and a built-in tower on the west side of the central nave.

Ansamblul bisericii evanghelice din Pianu de Jos

E biserica evanghelică, „a saşilor” cum îi spun oamenii, aşezată chiar lângă Hudiţa lu’ Bonfoi (străduţă care trece peste râul Pianu). Lăcaşul e acolo încă din evul mediu, adică din secolul al XIII-lea. Imaginea e foarte odihnitoare iar dacă puneți la socoteală şi poteca de piatră, ce te duce până la intrare, efectul e deplin.

It is the evangelical church, „of the Saxons” as people call it, located right next to Hudiţa lu ‘Bonfoi (alley that crosses the Pianu river). The place has been there since the Middle Ages, ie from the 13th century. The image is very restful and if you take into account the stone path that leads you to the entrance, the effect is complete.

Biserica reformată din Petrisat

Biserica a fost construită în secolul al XIII-lea și extinsă spre vest în secolul XV. Construirea bisericii s-a făcut în mai multe etape. Sanctuarul în formă de semicerc, cu lungimea de 5 m, are două ferestre mici, cele originale, în stil romanic.

The church was built in the 13th century and extended to the west in the 15th century. The construction of the church was done in several stages. The semicircle-shaped sanctuary, 5 m long, has two small windows, the original ones, in Romanesque style.

Biserica reformată din Cricău

Monumentul medieval datează din secolul al XIII-lea. În secolul al XVI-lea biserica a fost prevăzută cu un sistem de apărare, format dintr-un zid de piatră și un donjon, rezultat din transformarea turnului bisericii.

The medieval monument dates from the 13th century. In the 16th century the church was provided with a defense system, consisting of a stone wall and a keep, resulting from the transformation of the church tower.

Biserica reformată din Ciumbrud

Biserica a fost construită în secolul al XIII-lea. Intrarea de vest a fost realizată în secolul XVI, în stil gotic. Populația maghiară medievală a satului a fost convertită la credința reformată în același secol. După devastările produse de invazia tătarilor, biserica a fost reconstruită.

The church was built in the 13th century. The western entrance was made in the 16th century, in Gothic style. The medieval Hungarian population of the village was converted to the Reformed faith in the same century. After the devastation caused by the Tartar invasion, the church was rebuilt.

Biserica medievală din Benic

Biserica, inițial romano-catolică, a fost folosită de la Reforma protestantă până în secolul al XX-lea de comunitatea reformată din Benic. În anul 1951 clopotul cel mare al bisericii a fost mutat de săteni în biserica românească din Benic.

The church, originally Roman Catholic, was used from the Protestant Reformation until the twentieth century by the Reformed community in Benic. In 1951 the big bell of the church was moved by the villagers to the Romanian church in Benic.

Biserica romano-catolică din Bărăbanț

Biserica romano-catolică a fost construită înainte de invazia tătarilor, dar a fost distrusă în 1277. A fost reconstruită înainte de sfârșitul secolului al XIII-lea. Inițial a fost o bazilică romanică cu un plafon simplu, plat, peretele nordic păstrând încă ferestrele semicirculare.

The Roman Catholic Church was built before the Tartar invasion, but was destroyed in 1277. It was rebuilt before the end of the 13th century. Originally it was a Romanesque basilica with a simple, flat ceiling, the northern wall still retaining the semicircular windows.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s